Eén jaar Martini Borstcentrum: samenwerking zorgt voor betere borstkankerzorg

 GRONINGEN – Het Martini Borstcentrum bestaat één jaar. Sinds september 2016 heeft het borstcentrum van het Martini Ziekenhuis een nieuw onderkomen én een nieuwe werkwijze, waarin de huisarts een belangrijke rol speelt. Als een vrouw iets voelt in haar borst dat zij niet vertrouwt, beoordeelt de huisarts in eerste instantie welke onderzoeken nodig zijn op het borstcentrum. Samen met Zorgbelang Groningen, Borstkanker Vereniging Nederland en huisartsen heeft het Martini Ziekenhuis deze nieuwe werkwijze ontwikkeld. Het resultaat: de juiste zorg op de juiste plaats en minder belastend voor de patiënt.

Innovatieve werkwijze
Vrouwen bij wie de huisarts denkt dat de kans op borstkanker heel klein is, komen alleen voor een foto van de borst (mammogram) en/of echografie naar het Martini Borstcentrum. In ongeveer 95% van de gevallen worden zij gerustgesteld en horen zij de uitslag ook van hun eigen huisarts. Bij de overige 5% procent is aanvullend onderzoek nodig. Het mammogram wordt onder regie van de huisarts uitgevoerd. Dat houdt in dat het mammogram in het ziekenhuis gemaakt wordt tegen huisartsentarief. Voordeel van deze werkwijze is dat er geen onnodig dure ziekenhuiszorg wordt verricht en dus het eigen risico minder wordt aangesproken.

Vrouwen bij wie de huisarts twijfelt of er sprake van borstkanker zou kunnen zijn, krijgen eerst onder regie van de huisarts een mammogram en/of echografie. Sluit dit onderzoek borstkanker nog niet uit, dan kunnen zij dezelfde dag terecht bij een chirurg-oncoloog. Bij ongeveer 10% van hen is het nodig om aanvullend onderzoek te verrichten bestaande uit echografie en punctie en/of een biopt. Vaak horen zij dezelfde dag nog het resultaat van de onderzoeken. Door deze werkwijze worden patiënten die onder regie van hun huisarts staan, bij blijvende onduidelijkheid na mammografie verwezen naar een chirurg.

Tenslotte is het mogelijk dat de huisarts direct doorverwijst naar de chirurg wanneer er een hoog risico op borstkanker is. Dan worden voorafgaand aan het consult bij de chirurg alle benodigde onderzoeken op dezelfde dag gepland. De eerste ervaringen met deze manier van werken zijn positief; zowel huisartsen als patiënten geven positieve reacties. De verwachting is dat deze manier van werken ook doelmatiger is. Momenteel onderzoekt het borstcentrum dan ook of deze werkwijze geld bespaart.

Planning
In het centrum komen per jaar 3.700 mensen bij wie de kans bestaat dat ze borstkanker hebben. Bij ongeveer 330 van hen wordt er daadwerkelijk borstkanker geconstateerd. Zij worden aansluitend in het Martini Ziekenhuis behandeld. Het Martini Borstcentrum is daarmee het grootse centrum voor borstkanker in het Noorden.

Doordat de huisarts nu in eerste instantie al aangeeft welke onderzoeken nodig zijn, is het Martini Borstcentrum beter in staat de onderzoeken in te plannen. Hierdoor kunnen vrouwen nog sneller dan voorheen terecht en zijn zij korter in onzekerheid.

Betrouwbaar en veilige zorg
Andere ziekenhuizen in de regio hebben al aangegeven geïnteresseerd te zijn in deze manier van werken. Annette van der Velden, internist-oncoloog: ‘Deze manier van werken is uniek in Noord Nederland  en uit onze ervaringen in dit eerste jaar kunnen we nu concluderen dat de huisarts heel goed kan beoordelen hoe groot de verdenking op borstkanker is en hoe zij dus moeten verwijzen. Samen met de huisartsen hebben we duidelijke afspraken gemaakt en evalueren we die continu om zo samen betrouwbare en veilige zorg te leveren.’

Huisarts Edith Steenhuisen uit Roden: ‘We hebben positieve ervaringen met de nieuwe werkwijze en krijgen ook van patiënten positieve reacties over de snelheid van diagnostiek en organisatie van de zorg. Met deze werkwijze kan je als huisarts, zelf aangeven welke onderzoeken nodig zijn en worden patiënten niet onnodig belast door bijvoorbeeld een consult bij een chirurg.’ Naast een evaluatie met huisartsen volgt ook een raadpleging onder patiënten. In oktober houdt Zorgbelang Groningen een onderzoek onder patiënten van het Martini Borstcentrum over hun ervaringen.

Rondom de patiënt
Het Martini Borstcentrum is een jaar geleden gebouwd vanuit de visie dat alle zorg rondom de patiënt georganiseerd moet worden. In het borstcentrum werken zowel de radioloog als de oncologisch chirurg, internist-oncoloog, plastisch chirurg, psycholoog en de verpleegkundigen samen op één locatie. Voorheen moest de patiënt daarvoor op verschillende plekken in het ziekenhuis zijn. Er is meer aandacht voor de privacy van de patiënt en tegelijkertijd wordt gezorgd voor een zo aangenaam mogelijke sfeer. Voor de inrichting van het Borstcentrum is er nauw overleg geweest met Borstkankervereniging Nederland (BVN) en Zorgbelang Groningen. Zo zijn er aparte wachtruimtes voor patiënten die voor een eerste onderzoek komen en voor vrouwen die al onder behandeling zijn.