Feestelijke opening Molukse kerk Eben-Haëzer in Appingedam

APPINGEDAM – Het restaureren en bouwkundig versterken van de Molukse kerk Eben-Haëzer in Appingedam is afgerond. Op vrijdag 10 november wordt de vernieuwde kerk officieel geopend door de Commissaris van de Koning de heer René Paas. Op zaterdag 11 november is er een open dag voor iedereen die de kerk wil bekijken.

Restauratie, versterking

De restauratie en het bouwkundig versterken is in februari 2017 officieel van start gegaan. De werkzaamheden betroffen met name de restauratie van het dak, kozijnen, ramen en deuren, vloeren en het schilderwerk. Tegelijk is de kerk bouwkundig versterkt, dit om het gebouw bestendig te maken tegen bevingen. De inrichting is aangepakt en het gebouw is nu geschikt voor veelzijdig gebruik als kerk, wijkgebouw, ontmoetings- en informatiecentrum.

Molukse kerk Eben- Haëzer

In de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland is de Molukse kerk in Appingedam van bijzondere waarde. Het gebouw is van cultuurhistorische en architectonische waarde en het is de eerste Molukse kerk in de eerste Molukse woonwijk van Nederland. De kerk dateert van 1960 en de benaming van de kerk in de stukken als ‘semi-permanent’ spreekt boekdelen. In 2013 is het tot beschermd rijksmonument verklaard: ‘semi-permanent’ is permanent geworden. De kerk werd in 2014 aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) overgedragen. Het gebouw is en blijft in gebruik door de actieve Molukse gemeenschap van Appingedam.

Herbestemming

Omdat de kerk het centrum is van kerkelijke en culturele activiteiten van de Molukse gemeenschap, krijgt het gebouw een multifunctionele bestemming. Nieuw is een informatiepunt over de Molukse geschiedenis. Het gebouw is door haar vorm en geschiedenis uitermate geschikt om het verhaal van de Molukse gemeenschap van Nederland te vertellen.

Uitgave ter gelegenheid van de feestelijke opening

Ter gelegenheid van deze opening geeft de Stichting Oude Groninger Kerken een publicatie uit onder de titel Stille getuigenis van een tijdelijk bestaan – Over Molukse kindergraven en het leven in Woonoord Carel Coenraadpolder. Deze uitgave, het negentiende deeltje in de Kerkhovenreeks van de SOGK werd geschreven door Inge Dekker en is gebaseerd op bestaande literatuur en aanvullende interviews.

Officiële opening

De officiële opening door de Commissaris van de Koning de heer René Paas vindt plaats op vrijdag 10 november als onderdeel van een breed programma van 14.00 – 17.00 uur. In het programma zijn bijdragen vanuit de Molukse gemeenschap en cultuurhistorische hoek (Prof. Dr. Fridus Steijlen VU

Amsterdam, Susan Lammers, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Deze officiële opening is alleen voor genodigden toegankelijk.

Open dag

De open dag is op zaterdag 11 november van 10.00 – 17.00 uur. Er zijn tijdens de open dag rondleidingen en muzikale optredens vanuit de Molukse gemeenschap. Iedereen is van harte welkom.