Groninger bedrijven tekenen voor bereikbare stad

datum:20171102 / locatie: Oosterpoort Captains Breakfast. Dit is een bijeenkomst voor alle directeuren/ceo's van de 80 partnerbedrijven van Groningen Bereikbaar.

GRONINGEN – Circa 50 grote werkgevers en publiekstrekkers in Groningen hebben samen de ambitie uitgesproken om de stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden tijdens grote werkzaamheden aan weg en spoor. Zij ondertekenden op 2 november een gezamenlijke ambitieverklaring met Groningen Bereikbaar. Daarmee bekrachtigden zij hun gezamenlijke inzet voor een bereikbare stad, aan de vooravond van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.

De ondertekening van de ambitieverklaring vond donderdag 2 november plaats tijdens het Captains Breakfast in De Oosterpoort. Daar kwamen de directeuren van deze organisaties bijeen om zich samen voor te bereiden op de grootschalige werkzaamheden aan weg en spoor. Ook wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk waren daarbij aanwezig.

De grote werkgevers hebben zich de afgelopen jaren samen met Groningen Bereikbaar voorbereid op de komende verkeershinder. Ze helpen hun medewerkers, klanten en leveranciers met diverse maatregelen de spits te mijden. Het gaat bijvoorbeeld om het informeren van hun medewerkers, klanten en leveranciers over werkzaamheden en verkeershinder. Ook nemen de werkgevers maatregelen om slim reizen en werken onder hun medewerkers te stimuleren, zoals buiten de spits reizen, de auto laten staan en de fiets, e-bike of het openbaar vervoer pakken, en vaker thuiswerken. Meer dan 80 bedrijven hebben zich aangesloten bij deze mobiliteitsaanpak van Groningen Bereikbaar. De grote onderwijsinstellingen tekenden eerder dit jaar de intentieverklaring voor het onderwijs.

Deze samenwerking is van groot belang om de stad bereikbaar te houden. Wethouder Paul de Rook, tevens voorzitter van de stuurgroep Groningen Bereikbaar, is dan ook verheugd dat zoveel bedrijven de ambitieverklaring hebben ondertekend. “Veel grote werkgevers zetten zich in voor de bereikbaarheid van de stad. Deze inzet werpt zijn vruchten af: de afgelopen jaren zijn meer automobilisten de spits gaan mijden. Toch blijft het erg druk op de weg. Met de werkzaamheden aan de zuidelijke ring voor de boeg hebben we de inzet van de bedrijven dus onverkort nodig om de stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Het is dan ook heel mooi dat we deze inzet nu bekrachtigen met deze ambitieverklaring.”

Bereikbaarheid is voor bedrijven van groot belang, zegt ook Han de Ruiter, directeur Centre of Expertise Healthy Ageing en voorzitter van de Adviescommissie Bedrijfsleven van Groningen Bereikbaar. “Bedrijven en bereikbaarheid hangen nauw met elkaar samen. Voor het bedrijfsleven is het van groot belang om goed te weten wat hen te wachten staat. Via Groningen Bereikbaar is de juiste informatie beschikbaar om hier als organisatie mee aan de slag te gaan. Bedrijven hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om zichzelf en de stad zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden. Dus het is prachtig dat we samen met zoveel grote werkgevers de ambitieverklaring hebben ondertekend.”

De ambitieverklaring is een initiatief van Groningen Bereikbaar binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.