Gemeente Veendam doet mee aan Landelijke  Aanpak Adreskwaliteit

VEENDAM – Iedereen staat ingeschreven in  de Basisregistratie Personen (BRP). Een goede kwaliteit van de gegevens in de BRP is belangrijk voor veel processen. Daarom doet de gemeente mee aan het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Met een inschrijving in de BRP krijgt iemand een formeel woonadres. Afnemers van de BRP, zoals de Belastingdienst, SVB, DUO en  CJIB gebruiken deze gegevens ook. Zijn de gegevens niet juist dan kan dit leiden tot het misbruik maken van uitkeringen, toeslagen of het ontwijken van boetes, schulden en opsporingen. De gemeente heeft de taak om de BRP bij te houden en te controleren op juistheid van gegevens.

Wat is de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit?
De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is een samenwerkingsverband tussen afnemers van de BRP en gemeenten. Afnemers van de BRP verzamelen adresgegevens waarbij twijfel bestaat over de juistheid ervan en levert deze aan het LAA. Na controle levert het LAA deze gegevens aan de deelnemende gemeenten om te onderzoeken. De gemeenten controleren de aangereikte adressen met eigen gegevens en doen een huisbezoek.

Toezichthouder op bezoek
Toezichthouders BRP zijn aangewezen door het college van burgemeester en wethouders om huisbezoeken af te leggen. Zij legitimeren zich altijd als toezichthouder BRP van de gemeente Veendam. Dit betekent dat de gemeente een signaal heeft ontvangen dat mogelijk iets niet klopt met de adresgegevens. Wanneer een toezichthouder aan de deur komt stelt deze een aantal vragen over de woonsituatie op dat adres. Het is niet verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Wordt er geweigerd dan kan de gemeente besluiten om een adresonderzoek uit te voeren.

Zelf adres controleren of wijzigen
Inwoners kunnen zelf hun eigen adresregistratie controleren via MijnOverheid.nl.