Verbinding zoeken tijdens landbouwcongres in Midwolda Oldambt verbindt boer en burger

OLDAMBT – Donderdag 9 november vond in Boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda het landbouwcongres ‘Stoer en bruisend platteland’ plaats. Het congres werd georganiseerd door de afdeling Oldambt van LTO Noord, de Campus Winschoten (Dollard College, Noorderpoort en Terra MBO) en de gemeente Oldambt. Het congres had tot doel een sterkere verbinding te leggen tussen boer en burger. Studenten van de Campus Winschoten waren bij de organisatie van de congresdag betrokken in het kader van hun studie.

Samenwerking cruciaal Geïnspireerd door de dagvoorzitter Yvon Jaspers spraken ruim honderdvijftig boeren, vertegenwoordigers van dorpsverenigingen en onderwijs over de thema’s duurzame energie, natuur en de samenwerking tussen de agrarische sector en het onderwijs. Na afloop stelde wethouder Laura Broekhuizen samen met Yvon Jaspers vast dat boeren en burgers, maar ook natuur en landbouw, niet tegenover elkaar staan. Zij hebben elkaar juist nodig. Door meer en intensiever samen te werken, kunnen de verschillende partijen veel meer halen uit de kracht van de regio. Dit kan worden gerealiseerd door als overheid, kennisinstellingen, agrariërs en inwoners op lokale en regionale schaal samen te werken. Daarbij gaat het onder meer over onderwerpen als duurzame energie, voedselketens, landschap en natuurbehoud.

Workshops Tijdens het congres werd een drietal workshops gehouden. De eerste had als thema de kracht en noodzaak van samenwerking in dorps-en gebiedscoöperaties bij opwekking van duurzame energie. Het onderwerp van de tweede workshop had als onderwerp de innovatiekracht door koppeling van onderwijs en kennisinstellingen aan de agrarische sector in het gebied. Het belang van het in stand houden van de natuurwaarden voor de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid was het thema van de derde workshop.

Wethouder Broekhuizen gaf aan dat wat haar betreft, het met dit congres niet bij een eenmalige gebeurtenis blijft. Het wordt de start van nieuwe gesprekken met landbouw- en natuurorganisaties om gezamenlijk nieuwe thema’s en initiatieven op te pakken.