Debat begroting Groningen: méér doen aan tweedeling stad

 

‘Groningen moet een stad zijn waar iedereen mee kan doen’

GRONINGEN – Groningen moet meer doen aan de tweedeling die gaande is in de stad. Dat is de communis opinio van de oppositiepartijen SP, ChristenUnie, CDA en de Stadspartij. Zij vinden dat er teveel aandacht is voor de binnenstad en te weinig voor wijken als Selwerd, Beijum en Vinkhuizen, is een van de voornaamste conclusies van de gemeenteraadsvergadering over de begroting van 2018. “Groningen is een prima stad voor winst beluste ontwikkelaars en huisjesmelkers maar niet voor woningzoekenden”, sneerde Jimmy Dijk van de SP.

Ook in het voorjaar riep de SP al op voor meer aandacht voor de wijken in Groningen. Van de  doelstelling om ‘de twee gezichten van de stad’ met elkaar te verbinden, is tot dusver bar weinig van terecht gekomen, concludeerde Dijk die zijn stelling bekrachtigde met het gesprek dat hij onlangs voerde met inwoners van de wijk Sellingen. “Mensen in Sellingen zitten in kapotte woningen met schimmel op de muren. We horen nu al tweeënhalf jaar dat er iets aan gedaan wordt, maar niets is minder waar.” Dijk vindt dat er teveel aandacht uit gaat naar de binnenstad. “62.5 miljoen voor fraaie pleinen en fietsroutes. Ik verzoek u 1 kilometer verder te kijken dan het plein rond het stadhuis”, zei Dijk die per wijk een investeringsplan wil voor wijkvernieuwing. “De armoede in de stad is niet kleiner geworden. En het aantal bijstandsgerechtigden dat geen perspectief meer op werk heeft, is hetzelfde gebleven. Groningen moet een stad zijn waar iedereen mee kan doen”, vindt Dijk. Fractievoorzitter van de Stadspartij Amrut Sijbolts, vond dat het college het niet meer heeft over het verbinden van de twee gezichten. “Het college vindt het blijkbaar wel best. Het college heeft de verbinding met de samenleving verloren.” En, ook oppositie, Inge Jongman van de ChristenUnie: “Hét thema van het Voorjaarsdebat is niet opgelost: de twee gezichten van de Stad.” Groningen moet een stad zijn waar iedereen mee kan doen, vindt Dijk.

‘Mensen in Sellingen zitten in kapotte woningen met schimmel op de muren. We horen nu al tweeënhalf jaar dat er iets aan gedaan wordt, maar niets is minder waar’

Positieve punten waren er ook te melden over de begroting. De partijen vinden dat de tekorten in de zorg en de sociale zekerheid opgevangen worden. Wel stelen ze dat de opvang verslechtering voorkomt maar geen verbetering brengt. Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in zaken als nieuwbouw en renovatie van woningen, maar ook in vergroening van openbare ruimten, sociale samenhang, verkeersveiligheid, onderwijs en opvoeding, vinden ze. Nog een positief punt: het Klimaatinstituut dat naar de stad komt. De begroting stelt Groningen in staat om energieneutraal te worden en de wijken aardgasvrij te maken. Het instituut geeft hoge verwachtingen. De stad zou koploper kunnen worden op het gebied van energietransitie.

WIJ-teams

Wethouder Ton Schroor (D66) probeerde aan de hand van het SP-verkiezingsprogramma de raad ervan te overtuigen dat het college wel degelijk heeft gewerkt aan de twee gezichten. “Dit college wordt regelmatig aangevallen op het niet dichten van de kloof tussen arm en rijk. Maar deze claim over de kloof klopt niet. Dit college heeft juist behoorlijk wat gedaan op dit gebied”, verdedigde hij. Ook werden de WIJ-teams nog even aangestipt die in Groningen voor ondersteuning in de wijken zorgen. VVD-fractievoorzitter Jasper Honkoop keek nog even terug op de expertmeeting ‘WIJ en het veld’ van de gemeenteraad op 31 oktober. Hij citeerde een uitspraak van een gastspreker: “een paar jaar geleden werd het instellen van wijkteams en van WIJ-Groningen gezien als een absolute mission impossible. Dat gaat niet lukken in Stad. Maar kijk nu eens. Ze staan er. Zo moet zorg zijn: liefdevol, dichtbij mensen en op maat.” Het CDA plaatste een kanttekening bij de WIJ-teams. “De WIJ-teams lijken soms te worden gezien als dé oplossing voor elk probleem”, waarschuwde fractievoorzitter René Bolle. Niet alleen voor zorg, maar ook voor werk, inkomen, schuldhulpverlening en sport zouden de WIJ-team een oplossing moeten hebben. En dat is niet zo, zegt Bolle. “De teams moeten eerst stevig en stabiel zijn.” Volgens hem zijn te weinig Stadjers nog bekend met WIJ-Groningen en is de drempel nog te hoog. “De tevredenheid over de geboden dienstverlening moet ook stukken beter.”  Wethouder Schroor beloofde de WIJ-teams te versterken. “Extra inzet is de komende jaren aan de orde.”

Basisbaan

Ook de zogenoemde basisbanen kwamen aan de orde. Dat zijn banen voor mensen die niet eigen kracht een betaalde baan kunnen vinden met minimaal het minimumloon. Er is volgens PvdA-fractievoorzitter Sebastiaan Ruddijs behoefte aan onder andere buurtconciërges, fietsstewards, verkeersregelaars en klassenassistenten. Een basisbaan is een prima aanvullend instrument om mensen betaald werk te laten verrichten.” Het college was sowieso al van plan de mogelijkheden van basisbanen in Groningen al onderzoeken. Maar met de aangenomen basisbaan-motie van PvdA, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren vraagt de raad om een onderzoek dat op 1 juni al klaar is. D66, VVD, CDA en Stadspartij stemden tegen.

De partijen pleiten ook voor één boom per stadjer. Het college kreeg de vraag onderzoek te doen hoe het aantal bomen in de stad flink omhoog kan. In dat onderzoek zou de gemeente ook eens moeten kijken naar wat ze in Kopenhagen doen. Daar kunnen inwoners met een stadstuin namelijk gratis bomen krijgen, zoals fruitbomen, lindes, esdoorn, berken, eiken en platanen. De raad nam een motie van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en D66 aan om zoiets ook in Groningen te doen. “Bomen blijken een verbluffend eenvoudige maar doeltreffende methode van CO2-opslag”, zei GroenLinks-fractievoorzitter Benni Leemhuis. De raad denkt aan gratis uitdelen van bomen aan particulieren, bomen kweken door kinderen, adoptie van bomen door inwoners of een sociale boomkwekerij. Het CDA en VVD waren tegen de boomplannen.

Cultuurhopper

Tot slot de motie van D66 die unaniem is aangenomen: de Cultuurhopper. D66 fractievoorzitter Jetze Luhoff vroeg of er Groningen na de succesvolle Sporthopper ook een Cultuurhopper kan komen. Dankzij de Sporthopper is het voor alle kinderen mogelijk om in aanraking te komen met verschillende sporten. Met de Cultuurhopper kunnen kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met kunst en cultuur. Bijvoorbeeld met muziekles of schilderen”, zo zei hij. De motie viel in de smaak bij de rest van de partijen en werd aangenomen.