Plan voor beter fietspad tussen Groningen-Winsum

GRONINGEN/WINSUM-Tussen 23 november en 3 januari 2018 mag er worden gereageerd op het inpassingsplan voor een betere fietsroute tussen Groningen en Winsum. Dit geldt voor inwoners van de mensen in gemeente Winsum, gemeente Groningen en de provincie Groningen doen. Dit kan schriftelijk of mondeling worden gedaan. Kosten: 6.8 miljoen euro.

 Deze fietsroute wordt de ‘fietsroute plus’ genoemd. Dit is een extra breed en comfortabel fietspad. Dit hele gebeuren is op 14 november vastgesteld in een plan door de gedeputeerde staten. Deze route wordt geplaatst aan de westkant van de spoorlijn tussen Groningen en Roodeschool. Er is al een fietsroute van Groningen naar Winsum langs de N361, maar deze paden zijn erg smal en er ontstaan hier door gevaarlijke situaties. Met een nieuwe route langs het spoor wordt gevaar vermeden en zal het aantrekkelijker zijn voor mensen op de fiets om deze route af te leggen. Naar verwachting wordt het fietspad in 2019 aangelegd.