Collectieve zorgverzekering voor minima in BMWE- gemeenten

 REGIO – Werkplein Ability heeft vanaf 2018 een collectieve zorgverzekering voor BMWE-inwoners met een minimum inkomen, via Menzis. Deze verzekering is voor het komende jaar uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft korting als men zich aansluit bij deze collectieve zorgverze-kering. De BMWE-gemeenten betalen een deel van de premie.

Inkomen tot en met 120 % van bijstandsgrens

Een belangrijk doel van de nieuwe afspraken tussen de twee partijen is dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar verzekerd zijn en blijven. De collectieve zorgverzekering kan worden afgesloten als iemand een inkomen tot en met 120 procent van het bijstandsniveau heeft, inclusief een vakantietoeslag.  Overstappen naar de collectieve verzekering is tot en met 31 december 2017 mogelijk.

Overstapcoaches

Werkplein Ability helpt, als daar behoefte aan is, inwoners actief mee als zij willen overstappen naar deze collectieve zorgverzekering. Daarom zijn er in de laatste weken van december ‘overstapcoaches’ aanwezig in de gemeentehuizen van Bedum, De Marne en Eemsmond en bij Werkplein Ability (locatie Winsum):