Groningse partijen willen statiegeld op flesjes en blikjes

GRONINGEN – D66-raadslid Tom Rustebiel wil samen met de PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren dat Groningen zich aansluit bij de Statiegeldalliantie. Deze alliantie, die vorige week in het leven is geroepen, bestaat uit maatschappelijke organisaties uit Nederland en België. Zij pleiten voor statiegeld op fles en blik, om zo het zwerfafval terug te dringen. In bijvoorbeeld Duitsland is dit succesvol.

Rustebiel vervolg: ‘Groningen doet veel op het gebied van afval en wil in 2025 afvalloos zijn. In het Stadspark hebben we een parkeerplaats van WC-papier en er zijn programma’s zoals 100x100x100 en ‘minder afval dankzij mij’  waarin Stadjers op een leuke manier gestimuleerd worden om zoveel mogelijk afvalvrij te leven. Maar daarmee zijn we nog niet circulair of afvalloos.’

De partijen verwachten veel van de invoering van statiegeld. Tom Rustebiel: ‘Met de invoering van statiegeld op flesjes in blikjes kan in één klap 40% van het zwerfvuil uit het straatbeeld verdwijnen en opgehaald worden voor hergebruik.’  Afval is niet alleen een lokaal probleem, maar ook nationaal en mondiaal. Daarom is op alle niveaus actie nodig. Van het aanpakken van de plastic soup in de oceaan tot en met de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes, waar de statiegeldalliantie voor pleit.

‘Het is belangrijk dat een stad als Groningen dit pleidooi onderschrijft’, besluit Tom Rustebiel. De Statiegeldalliantie zag vorige week het levenslicht en wil voor statiegeld pleiten bij de Nederlandse en Belgische overheid. Naast  Arbeid en Milieu, Zwerfinator, de Plastic Soup foundation en Stichting de Noordzee is ook een aantal gemeenten al aangesloten. 74% van de Nederlanders blijkt voorstander van statiegeld op flesjes en blikjes.

Naar verwachting antwoordt het college binnen drie weken op de oproep van D66, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Naast de maatschappelijke organisaties hebben onder meer Amsterdam, Purmerend, Hengelo en Leiden zich al aangesloten bij het pleidooi voor statiegeld op blikjes en flesjes.