PvdA organiseert Wijkgesprek van de Oranjewijk en Hortusbuurt

GRONINGEN – De PvdA Groningen brengt maandag 11 december een bezoek aan de Oranjebuurt en Hortusbuurt. Wijkbewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de omgeving zijn van harte welkom om hun ideeën en wensen te bespreken.

Flyeren

Twee dagen eerder is de PvdA ook al te vinden in deze buurten. Op zaterdagochtend 9 december flyeren wij namelijk van deur tot deur en ondertussen praten we met bewoners over wat hen bezighoudt.

Deurtjebellen

Maandag 11 december is het hoofdprogramma. Dat begint met canvassen. Ofwel deurtjebellen. Van 19 tot 20 uur gaan wij van deur tot deur in gesprek met bewoners over de wijk en hun situatie.

Wijkgesprek

Aansluitend vindt het Wijkgesprek plaats in Het Heerenhuis. Hiervoor zijn alle bewoners, bedrijven en instellingen in de omgeving uitgenodigd. Zij dragen zelf bespreekpunten aan. Van leefbaarheid en veiligheid tot ruimtelijke ordening en zorg. Maar iets anders kan natuurlijk ook!

Ombudsteam

Het PvdA Ombudsteam is ook bij het Wijkgesprek aanwezig. Buurtbewoners met problemen in hun persoonlijke situatie kunnen dan ondersteuning krijgen van onze Ombudsteam-vrijwilligers. Zij helpen namelijk bij kleine en grote ergernissen. Bij overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek en gebrekkige huisvesting.

Voortdurend in de wijken

De PvdA vindt het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met inwoners en maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. Daarom verruilt de fractie regelmatig het Stadhuis voor bijeenkomsten in de buurten.