Leendert Klaassen uit Zuidhorn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

14-12-2017 Leeuwarden © foto : Hoge Noorden / Jacob van Essen Hoge onderscheiding uit handen van Ferd Crone burgemeester van Leeuwarden voor scheidend voorzitter van het college van bestuur ,Leendert Klaassen van NHL Stenden Hoge School.

ZUIDHORN – Donderdagmiddag 14 december heeft burgemeester Ferd Crone van de gemeente Leeuwarden een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer L.J. (Leendert) Klaassen, voormalig lid van het dagelijks bestuur van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie en voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool. De heer Klaassen uit Zuidhorn is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de Stenden Hogeschool in Leeuwarden tijdens zijn afscheid als voorzitter van het College van Bestuur.

Samenwerking Nederland en Vlaanderen

De heer Klaassen (67) werd in 2001 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1990 tot 2003 burgemeester van de gemeente Zuidhorn en van 2003 tot 2005 griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Van 2005 tot 2011 was hij werkzaam als lid van het dagelijks bestuur van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Het vormgeven van de binationale samenwerking en het op gang brengen van het externe toezicht op het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen was een complexe bestuurlijke opgave. De heer Klaassen speelde een belangrijke rol in het overbruggen van tegenstellingen en het oplossen van spanningen. Hij heeft daarmee een grote bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van de beoogde binationale samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Tevens was hij actief in het European Consortium for Accrediation (ECA) en gaf hij leiding aan een aantal internationale samenwerkingsprojecten met Duitsland, Zweden, Ierland, Spanje, Zwitserland, Polen, Oostenrijk en Frankrijk.

Internationalisering Nederlands onderwijs
In 2011 trad hij aan als voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool. Bij zijn aantreden verkeerde de hogeschool in een moeilijke periode. Klaassen heeft zich vooral weten te onderscheiden door zijn inzet voor het tot stand komen van de fusie met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Hij heeft een uiterst moeizaam proces tot een goed einde weten te brengen.

Tevens heeft hij zich sterk gemaakt voor de internationalisering en heeft hiervan een speerpunt gemaakt voor Stenden. Hij onderhield nauwe banden met de buitenlandse vestigingen in Qatar, Zuid-Afrika, Bali en Thailand en slaagde erin de opleidingen naar een hoger niveau te tillen. Hij heeft bijgedragen aan de internationalisering van het Nederlandse onderwijs. Uit de Nationale Studenten Enquête blijkt, dat studenten uitermate tevreden zijn met de opleidingen, wat voor een groot deel te danken is aan de heer Klaassen.

Activiteiten
Sinds zijn benoeming in 2001 heeft de heer Klaassen meerdere, deels aan zijn hoofdfunctie gerelateerde, activiteiten ontplooid. Hij is voorzitter geweest van: de Raad van Toezicht van het Wilhelminaziekenhuis Assen, de Raad van Toezicht van de Stichting De Borg en de Raad van Toezicht van de Stichting ZINN.

De heer Klaassen is op dit moment voorzitter van: de Raad van Toezicht van RTV Noord, de Maatschappelijke Adviesraad van de Stichting Philadelphia en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier te Leek.

Daarnaast is hij lid van: de Raad van Toezicht van de Stichting ROOS (Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking), de Raad van Toezicht van het Groninger Forum, de Stuurgroep Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs en bestuurslid van de Vereniging Hogescholen. Hij is lid geweest van de Steering Committee van de Presidents United to Solve Hunger (PUSH) van de Universities Fighting World Hunger (UFWH).

De heer Klaassen is sinds 2013 ook onafhankelijk Raadsman in het aardbevingsgebied Groningen.

Bijzondere waarde
De heer Klaassen heeft zich bijzonder en op meerdere fronten enorm ingespannen voor de samenleving en anderen gestimuleerd. Hij heeft werkzaamheden verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Daarvoor is hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.