Honderden bedrijven geïnformeerd over bereikbaarheid in Groningen

GRONINGEN – Een paar honderd bedrijven in Groningen hebben de afgelopen dagen informatie gekregen over de komende, grootschalige werkzaamheden aan weg en spoor. Medewerkers van Groningen Bereikbaar hebben tussen 12 en 20 december met een mobiele koffiebar en de nieuwe krant verschillende bedrijventerreinen in de stad bezocht. Ze hebben ondernemers en personeel persoonlijk geattendeerd op de impact van de werkzaamheden en de mogelijkheden om met maatregelen hinder te beperken.

De bedrijven reageerden positief op de zogenoemde Roadshow van Groningen Bereikbaar. Het uitdelen van de krant en de toelichting op de komende werkzaamheden en de verwachte verkeershinder werd gewaardeerd. Ook konden ze aangeven wat er binnen hun organisatie zoal leeft rond de bereikbaarheid van de stad Groningen. Een enkeling had een afwachtende houding en gaf aan de hinder van de werkzaamheden eerst af te wachten. Maar het merendeel van de bedrijven toonde veel interesse voor de informatie en zei open te staan voor maatregelen voor een goede bereikbaarheid.

Hinder beperken

Groningen investeert in weg en spoor. Zo staat de stad aan de vooravond van de ombouw van de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden zorgen de komende jaren onvermijdelijk voor hinder voor het verkeer. Daarnaast is het nu op sommige momenten al zeer druk op de wegen in en rond Groningen. Groningen Bereikbaar informeert het bedrijfsleven hierover, zodat ondernemers met maatregelen de hinder voor hun bedrijf waar mogelijk kunnen beperken. De nieuwste krant van Groningen Bereikbaar is ook te lezen op www.groningenbereikbaar.nl.