Oost-Groningen stimuleert positieve beeldvorming met nieuw concept: Werklust 

GRONINGEN - Pauline Schueler Verleidkundig instituut 07-12-2017

 ‘Er is veel om trots op te zijn’

OOST-GRONINGEN  – ‘’T was niks, ’t is niks en ’t zal ook nooit wat worden’, dat is het algemene beeld dat veel inwoners van Oost-Groningen hebben over hun regio. Ze hebben –veelal- een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Hoe dat kan? Dat zit gebakken in de historie toen rijke herenboeren het scepter zwaaiden. En het negatieve imago van de regio –werkloosheid, armoede, laag opgeleide mensen, een beetje de achterbuurt van Nederland- helpt ook niet echt mee. Dat moet anders, dachten de initiatiefnemers van de nieuwe beweging Werklust Oost-Groningen. Er is zoveel om trots op te zijn, stellen de initiatiefnemers. Bovendien liggen er volop kansen. Het doel van Werklust: positieve ontwikkelingen meer in de spotlight zetten en Oost-Groningers een goed gevoel geven over zichzelf en de waarden die ze vertegenwoordigen. Samenwerken, krachten bundelen, om-denken, storytelling en co-creatie met festivals zijn ingrediënten uit de ontwikkelstrategie van het Werklustconcept.

‘Werklust’ is bedacht om het imago van Oost-Groningen een positieve boost te geven. Mensen in hun kracht te zetten en te verleiden het goede van zichzelf te laten zien. Een pittige uitdaging, want er zijn veel rapporten geschreven over de problematiek in Oost Groningen. Toch zie je dat nieuwe initiatieven langzaam maar zeker vorm beginnen te krijgen op verschillende plekken in Oost-Groningen. Werklust wil Oost-Groningse partijen stimuleren zelf actief de spotlight op te zoeken. Zelf aan de bel te trekken met positief nieuws. Wie weet dat de gezondste school van Nederland in Winschoten staat? Niet veel mensen waarschijnlijk. En daarom wil Werklust de Oost-Groningers verleiden meer van zichzelf te laten zien. Gewoon omdat er veel mooie verhalen te vertellen zijn.

Professor en hoogleraar Aukje Nauta ( ex-kroonlid van de SER), opinieleider op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers, kwam met het advies een positieve beweging in gang te zetten. Haar manifest voor Duurzame Inzetbaarheid is de inhoudelijke basis voor het Werklustconcept dat Pauline Schueler van Verleidkundig Instituut voor Oost-Groningen bedacht en ontwikkelde.

Op 1 oktober presenteerde Werklust Oost-Groningen zichzelf voor ’t eerst tijdens ‘Leef’, een beurs over vitaliteit en gezondheid in Groningen. Vertegenwoordigers van de Gemeenten Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde en vijf Oost-Groningse bedrijven werden geïnterviewd in de eerste Werklust Talkshow over thema’s als vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Ook Laura Broekhuizen, wethouder gemeente Oldambt en Antje Diertjes, lid van de Tweede Kamer voor D66, waren bij de presentatie van het nieuwe concept dat Oost-Groningen een boost moet geven.

Waar komt zo’n initiatief voor Werklust Oost-Groningen vandaan, vraagt Groot Groningen zich af. Nauta werd in de eerste instantie benaderd door de directie van Synergon om mee te denken over de uitdagingen in Oost-Groningen. Vlieg de problematiek eens aan vanuit een totaal ander perspectief, luidde haar advies. Out of the box denken om de identiteit op te schudden. Ze adviseerde positieve ingrediënten toe te voegen aan het vastgeroeste negatieve imago. Te kiezen voor een onorthodoxe aanpak die ze ‘festivalsgewijs organiseren’ noemt. Laat er eens een verleidkundige naar kijken, stelde Nauta voor. Een missie die Schueler graag aanging. Ze maakte een plan van aanpak en heeft het vertrouwen gekregen ermee aan de slag te gaan.

 ‘Generaties groeien op zonder dat iemand ze ooit gevraagd heeft: maar wil jij nu eigenlijk?’

Levenslust blijkt de inspiratiebron voor de naam Werklust. Wat is er leuker dan zin hebben in je werk?, was de gedachte erachter. Wat is Werklust, hoe ziet dat eruit en, misschien wel het belangrijkst: hoe kun je werklust aanwakkeren, willen we weten. Werklust is het vertrekpunt van de beweging; het verhaal dat de Werklust supporters met elkaar willen vertellen en laten zien, duidt Pauline. “Alle hulp is welkom want het is geen geheim dat Oost-Groningen beduidend slechter scoort op punten als vitaliteit, werkgelegenheid en gezondheid dan andere gebieden in Nederland.”

Dankzij de aantrekkende economie is er meer werk in Oost-Groningen. Vooral in de landbouw- en industriesector.  De uitdaging is hoe je de zin van mensen prikkelt die kunnen werken, om te gáán werken. Verder te gaan zoeken dan ze gewend zijn. Werklust is ontwikkeld om alle Oost-Groningse gemeenten en werkgevers te helpen het goede nieuws meer op de bühne te zetten. De optimistische toon en de grote ambitie spreekt in elk geval aan. Werklust hoopt een verbindende rol kunnen spelen in de regio. Dat de inwoners worden getriggerd: ‘hé, dit gaat dit ook over mij!?’ Een grote groep mensen heeft het gevoel dat ze er niet toe doen. Dat zit diep geworteld. Generaties groeiden op zonder dat iemand ze ooit gevraagd heeft: maar wil jij nu eigenlijk? Dat komt ook naar voren in het boek ‘De Graanrepubliek’ van Frank Westerman. Het vertelt de geschiedenis van het ‘grimmigste stukje Nederland’, een boek over het gevecht tussen de herenboeren en de landarbeiders in het Groningse Oldambt. Heel veel arbeiders werden niet met respect behandeld. Je kon spreken van een klassenverschil. Er is een soort minderwaardigheidscomplex ingeslopen dat nu nog steeds is terug te zien en te voelen. Zo van: ’t is niks en ’t wordt niks.

Werklust gaat over Oost-Groningen. Iedereen is welkom om mee te doen; bedrijfsleven, gemeenten, instellingen, scholen, verenigingen, buurthuizen en individuele Oost-Groningers. De voorwaarde die Werklust stelt, is een perspectief vanuit de regio en een optimistische en coöperatieve houding. “Mooie verhalen vertellen over Oost-Groningen. Door de Oost-Groningers zelf en de rest van Nederland. Oost-Groningen heeft veel om trots op te zijn. Het gebied kent een rijke historie met regionale welvaart in voornamelijk landbouw en industrie. Er is voldoende ruimte, de lucht is schoon, de dorpen en steden zijn mooi. De mensen zijn betrouwbaar, loyaal en authentiek.”

Werklust ging de boer op om in contact te komen met grote en kleinere werkgevers in het Oosten van Groningen; Avebe, Wedeka, MSG Post, Flexiplus Facility Group, Huuskes BV en Synergon. Allen zijn gevraagd of ze Werklust Supporter te willen worden. Of ze zich willen committeren aan actief beïnvloeden van het beeld over Oost-Groningen en het gevoel van de Oost-Groningers zelf. “Werklust nodigt uit een actieve rol te spelen. Zij kunnen het beste vertellen wat er wel goed gaat. Ook verzamelt Werklust ambassadeurs zoals het rugbyteam van De Harde Leerschool. (De Harde Leerschool stoomt kansarme jongvolwassenen met afstand van de arbeidsmarkt klaar voor werk of een opleiding via de sport rugby, red.) Deze jongens hebben door te knokken tóch een baan weten te krijgen. Zij kunnen als geen ander een positief verhaal vertellen. Deze positieve energie zoekt Werklust in de ambassadeurs. Ze zijn al uitgenodigd hun positieve verhalen over zichzelf te delen. Het rugbyteam was ook te gasten in de Werklust Talkshow. Naar verluid, hebben ze zelfs ‘een date’ geregeld met 2e kamerlid Antje Diertens van D66. Ze wil graag over een half jaar weten hoe ze zich voelen.”

Oplossingen komen niet van buiten, stellen de initiatiefnemers van Werklust. “Oost-Groningen moet op eigen kracht een ontwikkelingsperspectief vinden in de richting van een inclusieve samenleving. Het zou fantastisch zijn als Werklust daar een bijdrage aan kan leveren.”

Wie ook een goed idee heeft om het negatieve imago van Oost-Groningen actief te beïnvloeden, kan zich aanmelden als supporter of ambassadeur bij project(ver)leider Pauline Schueler: info@verleidkundiginstituut.nl