Nieuwe stroke unit Martini Ziekenhuis centrum van herstel na beroerte

GRONINGEN – Mensen die getroffen zijn door een beroerte gaan voor behandeling en monitoring tijdens de eerste 24 tot 48 uur naar de nieuwe stroke unit op de afdeling Neurologie van het Martini Ziekenhuis. Met een mini symposium ‘Oud en Nieuw’ werd de stroke unit vandaag officieel in gebruik genomen. Het Vaatcentrum, een van de expertisecentra van het Martini Ziekenhuis, behandelt per jaar zo’n 500 mensen met een beroerte.

De eerste 25 minuten
‘Time is brain’  is het credo – alweer in goed Gronings –  dat vaak klinkt bij een beroerte. Al in de ambulance start de eerste diagnostiek en deelt het ambulancepersoneel gegevens en bijzonderheden over de patiënt online met het ziekenhuis, zodat de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Martini Ziekenhuis op hoogte is wanneer de patiënt aankomt in het ziekenhuis. Daar aangekomen maakt de CT-scan duidelijk of het gaat om een bloeding of een infarct. In het Martini Ziekenhuis duurt het gemiddeld slechts 25 minuten voordat de eerste behandeling is gestart. Een deel van de patiënten met een herseninfarct krijgt sterke stolsel-oplossende medicijnen. Dit is de eerste en belangrijkste behandeling  voor mensen met een herseninfarct. Een patiënt met een hersenbloeding mag juist geen bloedverdunners gebruiken vanwege de kans op toename van de bloeding. Hij of zij kan wel baat hebben bij bloeddrukverlagende medicatie. Na de eerste behandeling volgt een tweede CT-scan met contrast. Deze laat zien of er nog stolsel in de hersenen aanwezig is. Bij ongeveer 2% van de patiënten met een infarct is dit het geval en volgt een behandeling waarbij het stolsel met een catheter via een bloedvat in de lies wordt verwijderd. Deze behandeling voert het UMCG uit voor alle ziekenhuizen in Noord-Nederland.

24 tot 48 uur aan de monitor
Vervolgens start de monitoring op de nieuwe stroke unit. Er staan acht bedden waar de patiënten aan een hartmonitor komen. Met het in kaart brengen van het hartritme kan de arts vaststellen of er een verhoogde kans is op boezemfibrilleren, wat bij ongeveer 15% van de herseninfarcten de oorzaak is. Naast het hartritme controleren de verpleegkundigen om de twee uur de EMV-score (Eye opening, best Motor response, best Verbal response), een test om het bewustzijn van de patiënt te controleren. Ook houden de verpleegkundigen de bloedsuikerspiegel, de temperatuur, de bloeddruk en de eventuele verlammingsverschijnselen van de patiënten op de stroke unit in de gaten. Een andere controle is gericht op het slikken, omdat de helft van de patiënten met een beroerte slikproblemen heeft die verslikken of bijvoorbeeld longontsteking kunnen veroorzaken. Neuroloog Mariëlle Padberg: “De informatie in de eerste drie dagen na een beroerte is cruciaal. In die periode zit de meeste herstelkans en kunnen we complicaties voorkomen. Daarnaast is i deze fase het zoeken naar de oorzaak van het herseninfarct belangrijk om herhaling te voorkomen.”

Meteen richting hoogst haalbaar herstel
In de eerste 12 weken na een beroerte vindt het meeste herstel plaats en is revalidatie het meest effectief. Gemiddeld zijn patiënten daarvan de eerste zes of zeven dagen in het ziekenhuis. In die korte tijd vindt de diagnostiek en behandeling plaats, maar start ook meteen het revalidatieproces. In het Martini Ziekenhuis weten verpleegkundige Sandra Timpers, logopedist Anita Maalderink en fysiotherapeut Gonda Levering wat voor welke patiënt het beste programma is. Zij zijn de zogenaamde ‘Knowlegde Brokers’ en vertalen de landelijke ‘best practises’ naar de patiënten in het Martini Ziekenhuis. Samen met het hele behandelteam voeren ze de plannen uit.
Een concreet voorbeeld is een gezamenlijke lunch voor patiënten. Daarbij oefent de ene patiënt onder begeleiding met goed slikken of spreken (logopedie), een andere patiënt dekt de tafel en leert zo lopen of dragen (fysiotherapie) en weer een ander richt zich op alledaagse toepassingen als het smeren en snijden van de boterham en zetten van een kopje thee met hulp van een waterkoker (ergotherapie). Gonda Levering: “Of de volgende fase nu thuis, in een revalidatiecentrum of op een revalidatieafdeling van een verpleeghuis start, alles is gericht op weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Het Martini Ziekenhuis start met gerichte zorg, zodra de patiënt in staat is één of meer van de therapieën te volgen. En omdat ook andere organisaties in Groningen en Drenthe zijn aangesloten bij dit Knowledge Brokers-netwerk weten we dat de therapie aansluit bij wat er op het pad van de patiënt komt, ook wanneer hij of zij is ontslagen uit het ziekenhuis.”