‘Op de winkel passen? Nee hoor. We gaan echt een aantal zaken goed neerzetten in dit half jaar’

Interview waarnemend burgemeester Midden-Groningen Rein Munniksma

HOOGEZAND- Precies een week is Rein Munniksma uit Annen waarnemend burgemeester van de gloednieuwe gemeente Midden-Groningen.  Geen moment hoefde de toen nog burgemeester van de gemeente Slochteren en waarnemend burgervader van Menterwolde na te denken toen hij gevraagd werd om voor een half jaar aan het roer te staan van de fusiegemeente Midden-Groningen. Nee zeg, sterker nog: de 67-jarige Munniksma had zin in z’n waarschijnlijk laatste uitdaging als waarnemend burgemeester. “Op de winkel passen? Nee hoor. We gaan echt een aantal zaken goed neerzetten in dit half jaar.”

Het lag min of meer voor de hand dat Munniksma de klus ging doen. Samen met collega’s Peter de Jonge van Hoogezand en Geert-Jan ten Brink van Slochteren heeft hij het hele proces tot het vormen van de nieuwe gemeente doorlopen. Ten Brink werd na zijn burgemeesterschap dijkgraaf van Waterschap Hunze en Aa’s, Peter de Jonge wilde graag meer tijd voor thuis.  Munniksma is als bestuurder betrokken bij de voormalige gemeenten Hoogezand, Menterwolde en Slochteren, kent de omgeving als zijn broekzak en vooral: weet wat er leeft in zijn nieuwe gemeente. “Ik ben gevraagd door de gemeenteraad”, vertelt Munniksma in zijn nieuwe werkkamer in het gemeentehuis in het Kielzog in Hoogezand. “De keuze was iemand van buitenaf of iemand die de procedure heeft meegemaakt. Er is gekozen voor het laatste. En bovendien: ik woon hier om de hoek.”

In 1987 werd Munniksma benoemd tot burgemeester van Anloo. Na de fusie van de gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde in 1998 werd hij burgemeester van de nieuwe gemeente Aa en Hunze. Na de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 werd Munniksma op 18 april 2007 gekozen als gedeputeerde van de provincie Drenthe. Toen hij daar drie jaar geleden mee stopte had hij niet verwacht nog eens burgemeester te worden. Tot voormalig commissaris van de Koningin Max van den Berg hem vroeg om orde op zaken te stellen in de gemeente Menterwolde, dat kampte met forse problematiek op allerlei gebied. Er was sprake van een angstcultuur binnen het ambtelijk apparaat en de boel was financieel niet op orde. Per 16 april 2015 werd hij waarnemend burgemeester in Menterwolde.

“Toen Menterwolde in rustiger vaarwater gebracht was vroegen ze me of ik ook nog voor vijf maanden waarnemend in Slochteren wilde zijn. Door dit hele proces heb ik de andere burgemeesters goed leren kennen. We hebben nauw met elkaar samengewerkt. Dat was natuurlijk een gunstige bijkomstigheid in het traject om een nieuwe gemeente te vormen. De colleges hebben twee jaar lang gerouleerd. We bespraken de gezamenlijke agendapunten en de punten van de afzonderlijke gemeenten. Iedere dinsdag zagen we elkaar als burgemeesters aan het einde van de dag weer, hier aan deze tafel. Een wekelijks moment. We bespraken de zaken die niet goed gingen, en de irritaties over en weer, die er echt wel waren. Dat heeft ervoor gezorgd dat we nauwelijks conflicten gehad hebben.”

Omdat Munniksma zó betrokken was bij al die processen, alle stappen heeft doorlopen, had hij niet het idee dat –ie 67 was en moest stoppen. Natuurlijk wil hij ook nog voor zes maanden burgemeester zijn van Midden-Groningen. “Of ik het zie als ‘op de winkel passen?’ Nee. Absoluut niet. We gaan hier de komende maanden echt wat neerzetten. Zo werken we op dit moment aan een nieuwe website die het voor inwoners mogelijk maakt om via de site dingen te regelen. Dat ze 7 dagen per week terecht kunnen met vragen. Het beeld is een beetje dat de oude gemeenten dichter bij de burger zouden staan. Toch bleek uit het klanttevredenheidonderzoek dat we niet heel hoog scoorden. Ook niet heel laag, maar er viel wel wat te verbeteren op het gebied van dienstverlening. We willen snel en duidelijk antwoord geven op vragen van inwoners. Op telefonische vragen en op vragen die via de website of social media binnenkomen. Zo van: dit kan niet, maar als je het zus of zo aanpakt kan het wel. We willen meedenken. We bepalen nu hoe we antwoord gaan geven en hoe snel dat moet gebeuren. Ook willen we als gemeente zelf snel naar buiten komen met nieuws. Neem nou het gaslek van oudejaarsavond. Daar maken we melding van, maar willen ook updates uitbrengen zodat inwoners op de hoogte blijven. Daar leiden we onze medewerkers van het klantcontactcentrum in op. In het half jaar dat ik hier ben probeer ik die lijn door te zetten. De dienstverlening moet op het niveau worden gebracht dat door de maatschappij van een gemeente verwacht wordt. Zolang je dat niet goed doet, zitten mensen niet te wachten op bestemmingsplannen of nieuwe fietsroutes. We werken er met z’n allen hard aan om de zichtbaarheid van de gemeente te vergroten.”

Een ander doel dat Munniksma zich het komende half jaar stelt is een gezamenlijk plan voor het inzamelen van afval. Dat deden de oude gemeenten allemaal op verschillende manieren, weet de burgemeester. “We willen toe naar het principe ‘van afval naar grondstof’. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Hoe gaan we het inzamelen van afval organiseren in Midden-Groningen? Daarover gaan we in gesprek met de inwoners. ‘Samen komen we verder’ luidt de titel van ons collegeprogramma. We willen niet vanuit het gemeentehuis zenden wat er moet gebeuren, maar eerst informatie en meningen verzamelen van mensen om het gemeentehuis heen. Van buiten naar binnen werken, is onze visie.”

En dan nog even over de nieuwe kandidaat voor Midden-Groningen. Dat moet een behoorlijk stevige zijn, met ingewikkelde dossiers als de aardbevingsproblematiek. Niet iemand die zich omver laat blazen door de staat of de NAM. “Zeker waar. Nu we Midden-Groningen zijn geworden zijn we niet meer één van de gemeenten, we zijn de grootste gemeente die in het episch centrum van het bevingsgebied ligt. Neem nou het schadeprotocol. Daar wordt al zo lang over gesproken maar het is er nog steeds niet. Tot aan het gaatje wordt erover gepraat, maar er moet eens worden doorgepakt. De verschillen niet groter laten worden, maar de punten waarover iedereen het eens is uitlichten. Van een burgemeester worden stevige standpunten verwacht. Op dit moment wordt gewerkt aan filmpjes met stakeholders. Ondernemers, mensen die werkzaam zijn in het sociale domein, inwoners die vertellen waaraan volgens hen een burgemeester van Midden – Groningen moet voldoen. Buiten het officiële profiel om. En die filmpjes zijn straks te bekijken op www.bestuur.groningen.nl.

Nog een half jaar gaat Munniksma er hard tegen aan om daarna, rond de zomer echt van z’n pensioen te genieten. Bang voor het beruchte zwarte gat is hij niet. “Helemaal niet zelfs! Ik vind het heerlijk om buiten dingen te doen. Ik loop veel, fiets graag. En ik heb ook nog vijf kleinkinderen. De zesde is onderweg. En reizen. Dat gaan we zeker ook doen. Naar plekken waar mijn kinderen gebackpackt hebben. Vorig jaar zijn we naar mijn dochter geweest die toen in Australië zat. We willen nog graag een keer naar Nieuw-Zeeland. Dus nee, ik ga me zeker niet vervelen. Of ik verder nog iets kwijt wil? Ik heb eens bevers uitgezet in het Zuidlaardermeer. Maar of dat nou zo interessant voor het verhaal is… Leuk was het wel. Vroeger waren bevers vrij algemeen in het gebied. Toen de Hunze steeds schoner werd en meer een rivier geworden is, hebben we destijds gekeken hoe we de natuurlijke situatie meer kunnen vergroten. In 2008 hebben we de bever opnieuw geïntroduceerd. Kregen we vlak daarna van een boze meneer om dat bevers zijn appelboom hebben omgeknaagd. Ach, hoe leuk kan het zijn om met je kleinkind over een omgevallen appelboom te springen denk ik dan. We moeten meer aan de natuur overlaten.”