Leer- en sportpark aan de Langeleegte onderscheidend in de regio

VEENDAM- In mei 2016 heeft de raad van de gemeente Veendam ingestemd met de realisatie van een Leer- Sportpark in de omgeving van de Raadsgildenlaan en het sportcomplex De Langeleegte. Tot eind 2021 worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van het Leer- en sportpark. Waar schoolsportactiviteiten in het stadion en op de omliggende velden gehouden kunnen worden, maar ook andere sport- en muziekevenementen. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt.

Van de Winkler Prins was het al jaren de onderwijskundige wens dat iedere leerling weer zijn eigen school heeft met zijn eigen omgeving. De spreiding over verschillende scholen versplinterd de groepering. Maar ook voor de docenten is het niet echt handig. Die moeten, net als de leerlingen, voor de algemene vakken continu van de ene naar de andere locatie reizen. We willen iedere leerling een ideale leeromgeving bieden.

De brugklas is nu wel op een aparte etage gevestigd, maar een apart eigen brugjaarschool komt veel meer geborgen over, en is ook de omgeving veel rustiger. Wanneer brugklassers door vierdejaars VMBO techniek naar hun etage moeten komen is dat niet echt ideaal. We willen een mooie leeromgeving omdat ieder schoolgebouw op maat is voor de doelgroep. Dat is ook mooi voor Veendam, het is echt een aanwinst.

De voormalige technische school uit 1956 gaat verdwijnen (hoewel het hart van de techniekschool al eerder verdwenen was). En zal na 65 jaar de locatie een andere invulling gaan krijgen.

Juli 2021 is tevens de oplevering van de renovatie van het hoofdgebouw aan de Raadsgildenlaan. Op het huidige hoofdveld van Veendam 1894 worden twee nieuwe schoolgebouwen neergezet, met mogelijk zelfs een derde. Deze moeten in juli 2021 worden opgeleverd.

Er komt een brugjaargebouw en een tweede als aanvulling op de rode school met VMBO Techniek. De VMBO is nu voor een deel ook in het oude schoolgebouw aan de Pinksterstraat gevestigd, en voor een deel in het hoofdgebouw aan de Raadsgildenlaan.

Op het moment van gereed zijn gaat het ‘brugjaar’ van de brugklassers van de Raadsgildenstraat (Raadsgilden 1) naar het nieuwe brugjaargebouw. En verhuist het VMBO van de Pinksterstraat en Raadsgildelaan in zijn totaliteit naar het nieuwe VMBO gebouw.

Het grootste deel van de ‘Raadsgilden 1’ is dan leeg, op de leerlingen van MAVO na. De MAVO gaat waarschijnlijk, want is het is nog onder voorbehoud, in 2020 tijdelijk verhuizen naar het VMBO gedeelte aan de Pinksterstraat. Het oude gebouw zal dan nog 1 jaar worden gebruikt zodat het hoofdgebouw helemaal gerenoveerd kan worden. Na de renovatie en nieuwbouw hebben alle deelscholen een eigen huis. De MAVO, HAVO, VWO, Gymnasium en Atheneum zijn dan aan de Raadsgildenlaan gevestigd. De brugklassers hebben dan een eigen brugjaargebouw. Een rustige en aparte omgeving voor de jonge kinderen was een onderwijskundige wens. Het VMBO, waarvan nu Zorg en Welzijn apart is, wordt bij de rest van het VMBO samengevoegd onder één dak.

Met de komst van Ubbo Emmius met 10 procent aan leerlingen kan straks ook totaalonderwijs worden gegeven.  Met de verwachte krimp die eraan zit te komen kan men goed onderwijs in Veendam en omstreken blijven garanderen.  De nieuwe schoolgebouwen krijgen elk een vloeroppervlak van elk 2500 vierkante meter met twee etages. De oude locatie aan de Pinksterstraat heeft grofweg 10.000 vierkante meter. Grofweg wordt er  5000 vierkante meter op ingeleverd, dat op de te verwachten krimp berekend is. Er moet nog onderzocht worden of daar twee of drie gebouwen voor nodig zijn. De architect zal zich daar over gaan buigen.

Na de renovatie van het hoofdgebouw naar de huidige standaarden zal het weer 30 jaar vooruit kunnen. Met name de klimaatbeheersing zal worden aangepakt. De technologie van klimaatbeheersing en het terugdringen van het aantal stofdeeltjes heeft zich steeds verder ontwikkeld.

De planning is om het oude gebouw aan de JG Pinksterstraat in 2021 te gaan sluiten. Het gebouw is  technisch eigenlijk ‘op’ en gaat waarschijnlijk gesloopt worden. En gaat er gekeken worden naar een andere invulling. Het is een mooie locatie voor een appartementencomplex met uitzicht over de Prins Bernhardlaan en het centrum vlakbij.

Het stadion is sinds de intrede van de betaalde voetbal in 1954 tot 2013 in gebruik geweest door de betaalde voetbaltak BV/SC Veendam.

“Het zijn ingrijpende veranderingen, maar wel noodzakelijk”, zegt wethouder Henk Jan Schmaal. ”Als je als kern toekomstbestendig wilt zijn moet je zorgen dat de voorzieningen op niveau zijn, en een van de belangrijkste voorzieningen is het aanbieden van een goed onderwijspakket. De Winkler Prins staat er nu goed op. En de herverkaveling van de Langeleegte staat al een jaar op de rol. Er was wat discussie omdat het wat decentraal ligt van hun oude sportcomplex. Maar na het faillissement moesten we ook wat met het oude stadion, en als je dat nu mooi samenvoegt krijgen we ook een unieke campus. Niet alleen het onderwijs zit dan bij elkaar, maar in de directe omgeving ook heel veel sport er omheen waar de jeugd kan sporten. Die verbinding is zeer belangrijk. Uiteindelijk komen meerdere sporten dichter bij elkaar te liggen. Er komt een kruisbestuiving. Dat is mooi voor de school en het is mooi voor de verenigingen. En je onderscheid je ook echt als school”.

“Het hele project gaat ruim 18 miljoen euro kosten. De kosten van de nieuwe schoolgebouwen en het sportcomplex kunnen wellicht nog wat oplopen, doordat 10 procent aan leerlingen worden bijgevoegd van Ubbo Emmius. Dat zal financiële consequenties hebben dat nog doorberekend wordt. De school doet zelf een bijdrage, en de gemeente doet een bijdrage. Het totale project kan gaan oplopen van ruim 18 miljoen naar 20 miljoen.  In 2021 moeten de nieuwe schoolgebouwen gereed zijn”.

Het stadion heeft nieuwe huurders en is nu nagenoeg vol. Links onderin komt een dojo van de Judoschool Veendam. Daarboven zit WS-Running Bootcamp, rechts onderin komen de kantoren van de afdeling sport van De Kompanjie. Daarboven wordt de wielercafé van de Stormvogels gehuisvest. De voormalige business ruimte met uitzicht over het veld is aan Parkzicht verhuurd.

De Stormvogels kunnen hun materiaal in het stadion kwijt aan de rechterkant pal aan de wielerbaan dat om het voetbalveld van Veendam 1894 heen gaat lopen. De gemeente kan door de huurinkomsten het onderhoud van het stadion weer gaan oppakken, en duurzaam in de benen gaan houden. Het stadion krijgt een opknapbeurt. De sportverenigingen gaan onder een gezamenlijke stichting sponsoren benaderen.

Het wielercafé zal op 9 maart 2018 in bijzijn van wielercrack Erik Dekker worden geopend. De wielerbaan zal dan nog zeker niet gereed zijn. De kunstgrasvelden zijn inmiddels aangelegd. En een ingenieursbureau heeft gekeken hoe de wielerbaan in het geheel kan passen. Henk Jan Schmaal: “Zodra we dit allemaal scherp hebben wordt het Europees aanbesteed. Het is van idee naar uitvoering. We kunnen er op z’n vroegst in de zomer van 2018 mee aan de slag, en zal het een aantal maanden in beslag gaan nemen”.

De baan gaat een lengte krijgen van 1500 meter, met het eerste stuk 900 meter. Het gaat in het stadion voor de hoofdtribune langs, dan linksaf over de oude vosruimte en omhoog over de ingang voor wandelaars en fietsers, een zogenaamde  boulevard op de vroegere plek van de uitsupporters tribune. Het volgt het huidige fietspad naar het complex van Veendam 1894 naar beneden onder een brug door, en weer omhoog achter het kunstgrasveld langs. Langs Buitenwoel loopt het naar het parkeerterrein, en dan onder de loper door om in het stadion weer omhoog te komen. In de tweede fase komt er ook nog een lus van 600 meter naar de noordkant om twee velden heen. Wellicht kan het opgenomen worden in wielerwedstrijden. En kan in het stadion overdekt de doorkomsten, start en finish worden aanschouwd.

“Het stadion krijgt een multifunctioneel karakter, waar naast sportevenementen ook andere evenementen als concerten plaats kunnen vinden. Het herverkavelingprogramma heeft al een poos in het sportprogramma van 2008 gestaan. De school had ook al de wens voor de uitbreiding. En tussendoor viel het doek voor het betaalde voetbal  aan de Langeleegte. Het stadion slopen had ook geld gekost. We hebben de elementen samengevoegd en zijn ermee naar een landschapsarchitect geweest. Het geeft een mooie invulling. Straks kunnen we met dit Leer- en Sportpark ons van de regio onderscheiden. Voor Veendam 1894 als amateurclub is de grootte van het stadion ook bijzonder”.

De sprieten van het kunstgrasveld naast het stadion staan inmiddels overeind. Tussen de sprieten is een laag van kunststof korreltjes granulaat aangebracht dat er speciaal voor is gemaakt. Het heeft de eigenschap van rubber, maar zonder de uitloog van rubber dat in de grond kan komen.

Over SC Veendam is men al een poos met een museum bezig. Er is ruimte voor nodig en dat moet elders worden gezocht. Men is bezig met een geschikte locatie waar de geschiedenis permanent goed kan worden getoond.

Door Henk Drenth.