Vereniging Zuivere Energie hoopt op Duitse milieuminister

npark

EEMSHAVEN/GRONINGEN – De Vereniging Zuivere Energie en het Duitse burgerinitiatief Saubere Luft Ost-Friesland hebben hun hoop gevestigd op Stefan Wenzel, de milieuminister van de Duitse deelstaat Niedersachsen. Via een online petitie roepen de beide milieubewegingen de minister op om onderzoek te doen de gevaren voor de uitstoot van giftig kwik voor de Duitse Natura-2000 gebieden. Ook vragen de organisaties aan Wenzel om van de Nederlandse vergunningverleners te eisen dat dergelijke bedreigingen uitgesloten zijn.

Dat zegt Roelfien Nieborg, secretaris van de Vereniging Zuivere Energie en in het verleden betrokken bij GroenLinks Vlagtwedde. Volgens haar wordt het ecosysteem Nationaal Park de Waddenzee en omliggende Natura-2000 gebieden blijvend bedreigd door de uitstoot van schadelijke stoffen door de RWE-kolencentrale in de Eemshaven. “Jaarlijks komt er 95 kilogram kwik vrij wat in de lucht verdwijnt”, stelt ze. “Dat is zorgwekkend veel. De RWE zegt dat ze voldoet aan alle vergunningen. Dat klopt ook, maar het is natuurlijk heel raar dat er zoveel uitgestoten kan worden. Dat gebeurt weliswaar over een groot gebied, schadelijk voor de gezondheid is het wel. Het gaat namelijk om methylkwik wat niet meer afbreekbaar is. Het komt uiteindelijk in de voedselketen terecht. De vissen die het kwik binnenkrijgen worden weer door mensen opgegeten.” Vandaar dat de Vereniging Zuivere Energie al jarenlang ageert tegen de komst van de RWE-centrale in de Eemshaven. Het laatste tussenoordeel wat de Raad van State velde was dat de schadelijke effecten van kwik op het Nederlandse en Duitse deel van de Waddenzee onvoldoende uitgelegd werden. Vandaar dat de vergunning kon worden verleend. Nu wordt de druk op milieuminister Wenzel door Vereniging Zuivere Energie en met name het Duitse burgerinitiatief Saubere Luft Ost-Friesland opgevoerd. “Er is veel kritiek op de stikstofneerslag in de Duitse natuurgebieden”, weet Nieborg. “De druk die wordt uitgeoefend op minister Wenzel gaat met name om deze twee punten. Allereerst het kwik in de Waddenzee en ten tweede de stikstofneerslag in de Duitse gebieden. Het is voor ons juist zaak om minister Wenzel aan te schrijven en deze punten opnieuw te benadrukken.” De Duitse minister van de deelstaat Niedersachsen bezocht al eens de kolencentrale in de Eemshaven. “Hij heeft zich destijds positief uitgesproken richting onze organisaties over onze punten”, herinnert Nieborg zich. “We hebben een brief naar Wenzel verzonden met daarin het verzoek om deze bezwaren richting de provincie Groningen en de Raad van State vanuit de Duitse hoek nogmaals te benadrukken. De vorige regering was nog wat afhoudend op dit gebied, wij hopen dat er met de nieuwe regering een frisse wind op milieugebied is gaan waaien. Vandaar ons klemmend beroep op de Duitse overheid.”

Milieu

Op de punten van het kwik en de stikstofneerslag heeft de Vereniging Zuivere Energie nog een kans. Op alle andere fronten heeft de Raad van State de bouwers van de RWE-kolencentrale ruim baan gegeven. Tot afgrijzen van Nieborg en consorten, die allang hebben geconstateerd dat de kolencentrale een nadelig effect heeft op het milieu. Er is volgens de vereniging sprake van enorme CO2-uitstoot, 10 miljoen ton over de beschermde natuurgebieden. “Daar is juridisch niks meer tegen te doen. Ook de uitstoot van fijnstof is heel hoog, iets wat voor ziektes kan zorgen met zelfs een dodelijke afloop. Bij de uitstoot van kolen komen er zware metalen vrij die het milieu alleen maar schade kunnen toebrengen. Denk aan kwik, maar ook aan koper en kobalt. Het kan weliswaar om kleine concentraties gaan, ook daar zijn we tegen. Bovendien, de komst van een kolencentrale is helemaal niet meer noodzakelijk. Toen er werd gestart met de bouw was er behoefte aan energie, nu is er juist een overschot aan energie, iets wat RWE ook toegeeft. Ondertussen wordt de centrale toch in gebruik gesteld, met alle gevolgen op milieugebied van dien.”

Vóór 16 oktober moet de provincie Groninigen nieuwe vergunningen voorleggen aan de Raad van State. Tot die tijd hopen de Vereniging Zuivere energie en Saubere Luft Ost-Friesland voldoende handtekeningen te hebben opgehaald om de Duitse minister Stefan Wenzel te overtuigen. De link naar de petitie is: http://www.bit.ly/1wj9aFe.

npark