Wijkraad Maarswold Actief hoopt imago wijk te verbeteren

wijkraad-maarswold

“Deze mooie wijk nog mooier maken”

STADSKANAAL – Na een serie bijeenkomsten hoopt de Wijkraad Maarswold Actief haar bevindingen in september aan de inwoners van de wijk te presenteren. Voorzitter Teja van Geenen is tevreden over de gang van zaken tot dusver, maar had stiekem op meer betrokkenheid van de buurt gehoopt.

Met de gemeente Stadskanaal en woningcorporatie Lefier als partners heeft Wijkraad Maarswold Actief zich de afgelopen periode van haar beste kant laten zien. In diverse bijeenkomsten hebben de inwoners van de wijk Maarswold hun stem kunnen laten horen over de ontwikkelingen in de wijk. “Achteraf willen we constateren dat er een zo breed mogelijk publiek achter de ontwikkelde plannen staat”, legt Van Geenen uit. “De afgelopen periode hebben we de inwoners van de wijk Maarswold de kans gegeven geïnformeerd te worden. Opzich ben ik daar tevreden over, alleen de betrokkenheid van de inwoners uit de wijk had wel wat beter gekund. Het speelt kennelijk minder bij een deel van de inwoners. Dat is jammer, want de wijkraad van de wijk wil zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen wat er speelt.” Maarswold, een van de oudere wijken in Stadskanaal. Gebouwd halverwege de vorige eeuw, toen Philips kwam en mensen in grote getale naar de fabriekshallen naar de Electronicaweg afreisden om daar hun boterham te verdienen. Een arbeiderswijk die volgens Van Geenen de laatste jaren enigszins is verloederd. Tijd om daar wat aan te doen, vandaar dat de wijkraad Maarswold Actief zich ook wil inzetten om de wijk daadwerkelijk vooruit te brengen. “Er is veel armoede, waarbij er sprake is van een beetje verloedering. Dat geven bewoners aan. Ze merken het in omgangsvormen. Een aantal van deze mensen geven aan dat ze verfrissing willen, ze hebben de zin om het weer op te bouwen. Er moet in die zien ook een soort gemeenschapszin ontstaan, ook in het kader van de komst van de Participatiesamenleving, waarbij iedereen haar steentje dient bij te dragen.” De wijkraad Maarswold Actief pleit voor een sociale wijk waar veiligheid hoog in het vaandel staat. Een enquête in 2012 gaf de initiatiefnemers een goed beeld wat er verbeterd kan worden in de woonwijk. “Vroeger hadden we de wijkaanpak maar die is door omstandigheden uit elkaar getrokken. Daarna heeft de gemeente het zelf opgepikt, er moet nu hetzelfde gebeuren met minder geld. We hopen dat deze dingen waargemaakt kunnen worden. We hebben als wijkraad de bewoners in de wijk de kans gegeven mee te doen.”

Thema’s

Van Geenen staat er niet alleen voor. Ze wordt ondersteund door de overige bestuursleden Annie Geertsema, Arjen Bakxs en Anno Kruize. Alles voor een mooiere, betere en veiligere buurt. Daarom heeft de wijkraad ook afgesproken dat het thema niet alleen wonen is, maar ook het groenaanbod in de wijk komt ter sprake. Het onderwerp spreekt wellicht niet iedereen aan, toch is het volgens Van Geenen belangrijk om de verschillende aspecten naar voren te laten komen. Daarnaast hoopt de wijkraad er meer bewoners bij te betrekken. “”We kunnen meer mensen gebruiken die actief mee willen doen”, stelt Van Geenen. “Een proces als dit is toch een kwestie van de lange adem. Het ontbreekt ons vooral aan jongere mensen en mensen met gezinnen. Het zijn nu vooral mensen vanaf veertig tot zestig jaar.”

De wijkraad hoopt op de lange termijn één ding zeker te bewerkstelligen. Imagoverbetering. “Het zou mooi zijn als we het imago kunnen ombuigen. Het heeft toch een bepaalde uitstraling. Daarbij zou kleinschalige sloop ook een middel kunnen zijn, al ligt dat erg gevoelig. De één keurt kleine sloop wel goed, de ander moet er weer niks van hebben. Als je er met z’n allen wilt komen is sloop op kleine schaal misschien wel nodig om het aangezicht te verbeteren.” Van Geenen is positief, maar ziet ook verbeterpunten. “Ik ben in principe tevreden, maar de wijkraad zou best meer inbreng van inwoners van Maarswold kunnen gebruiken. Ik hoop dat de mensen zich ervoor willen inzetten, zodat deze mooie wijk nog mooier wordt.”

wijkraad-maarswold