Oprichting Stichting Tramwerkhaven een feit

Winschoten-historische haven

Havenfeest in teken heropening Van Gogh-bruggetje

WINSCHOTEN – Eigenlijk wil hij het niet gezegd hebben, maar wanneer de haven van Winschoten volledig is gerevitaliseerd, komt er een kleine droom uit voor Jurrie Nieboer. De lokale politicus zette het punt prominent op zijn verkiezingsprogramma voor de Partij voor het Noorden en na vier jaar lobbyen gaat het de goede kant op met de haven. De oprichting van de stichting Tramwerkhaven is een feit en wanneer deze op poten staat kan Nieboer een stapje terug doen.

Dat de historische haven ontwikkeld zou moeten worden, daar waren vele Winschoters het wel over eens. De manier waarop verschilde men wel eens over van visie. Toen Jurrie Nieboer het punt op de politieke agenda zette was wethouder Hans Polman (PvdA) nog niet zo happig op de plannen van de Partij voor het Noorden. Op het moment dat Ricky van den Aker (CDA) de portefeuille van Polman overnam wegens diens vertrek ging het allemaal wat sneller met het plan. Het idee: de haven nabij de Renselkade en het Posttilterrein zou met diverse historische schepen weer aanzien moeten krijgen en ook de panden rondom de haven verdienen weer een invulling. Met de oprichting van Stichting Tramwerkhaven is Nieboer een stuk dichterbij zijn doel gekomen. “We wilden de haven weer wat aanzien geven”, blikt hij terug. Dat lijkt te gaan lukken, want de haven is geen gedoogplek meer voor vrachtschepen met bewoning. Nee, de haven is juist bedoeld voor deze schepen, die in het plan passen en bewoners die graag in Winschoten willen aanmeren zijn van harte welkom. “Deze historische schepen hoeven niet aan de zogenoemde klasse A te voldoen, het mag ook B of C zijn. Ze kunnen zich definitief vestigen en zijn welkom in Winschoten. Wel dienen ze aan de spelregels te voldoen die de stichting opstelt.” Kortom, het moeten historische schepen zijn die in het beeld van de historische haven passen. Niet de eerste de beste woonboten, maar karakteristieke boten die een aanwinst zijn voor Winschoten.

Feest

Om de oprichting van de stichting te vieren, maar vooral om het Van Gogh-bruggetje te heropenen, organiseert de nieuwbakken stichting op zaterdag 16 augustus een feestje. Het nieuwe stichtingsbestuur, bestaand uit voorzitter Marcel Altena en de bestuursleden Sientje Middelbos en Henk de Vrieze zullen zich deze dag presenteren aan het publiek. Vanaf dan is het de bedoeling dat Nieboer langzaam maar zeker een stapje terugdoet. Immers, de politicus heeft het als coalitiepartner in de Oldambtster raad en zijn dagelijkse werk al druk genoeg. “We wilden het eigenlijk groter aanpakken, maar waren nog in afwachting van het onderzoek naar geluidsnormering. Volgend jaar hopen we het grootser op te zetten, daarover hebben we al contacten gelegd met het Duitse stadje Leer. De kans is zeker aanwezig dat er in 2015 een aantal Duitse boten naar Winschoten zullen komen.” Vanaf dat moment zal de tijd moeten uitwijzen of het een jaarlijks feest wordt of dat er om de twee jaar feest zal worden gevierd. “We doen het liever één keer per twee jaar en dan gelijk goed dan wanneer we één keer per jaar een kleiner feest organiseren. Zoals Delfsail bijvoorbeeld ook niet ieder jaar is.”

Belangstellenden kunnen zich in elk geval vergapen aan een meer dan prima programma, want nadat wethouder Ricky van den Aker en Don van Haren (verkleed als Captain Jack Sparrow) op zaterdag 16 augustus om 11.00 uur de opening van het Van Gogh-bruggetje hebben verricht, zijn er talloze activiteiten rondom de Tramwerkplaats en de haven. Shantykoor Maritiem uit Winschoten geeft een optreden, het volledige team van Pirates4Kids vermaakt de kinderen, er is een demonstratie van oude maritieme ambachten en Stichting Oud Winschoten organiseert een expositie in de Tramwerkplaats. Het feest wordt deze dag gehouden tussen 11.00 en 16.00 uur.

Winschoten-historische haven