Ben Schomaker

MUSSELKANAAL - Ben Schomaker

Ben Schomaker is voorzitter van de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal . Hij schrijft over de ontwikkelingen in Musselkanaal.

Wanneer u door Musselkanaal rijdt, ziet u dat het centrum flink op de schop is. We kunnen constateren dat er in het afgelopen jaar veel tot stand is gekomen is in ons dorp.

In april is LINT in gebruik genomen. Een multifunctionele accommodatie waarbij de deelnemende organisaties zorggroep Meander, de Bibliotheek, Welstad en NOVO met elkaar samenwerken en elkaar versterken. Een samenwerking die uniek in Nederland is

Voor de herinrichting van het Willem Diemerplein is een ad-hoc werkgroep ingericht met leden uit alle belangengroeperingen van het dorp. De input van deze werkgroep heeft geleid tot een mooi ontwerp van onze plaatselijke architect Jan Wind. Begin dit jaar heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor dit plan en op dit moment is de herinrichting in uitvoering. Ik kan alvast verklappen dat het op donderdag 2 oktober groot feest is in Musselkanaal. Dan wordt LINT en de herinrichting van het Willem Diemerplein geopend en wordt tevens de opening van onze jaarlijkse Winkelweek gevierd. Het wordt een Mega-feest!

Daarmee is ons centrum echter niet compleet. Samen met de Centrumgroep Musselkanaal en de Handelsvereniging zijn wij van mening dat Musselkanaal in de toekomst een centrum moet hebben dat recht doet aan de omvang van de plaats en voorziet in de behoefte van omliggende plaatsen. Gezamenlijk hebben we een visie ontwikkeld voor het centrum van Musselkanaal. Op voorstel van de gemeente is een werkgroep ingericht die op dit moment, aan de hand van deze visie, mogelijkheden onderzoekt om het koopcentrum van Musselkanaal verder tot ontwikkeling te brengen.

Een ander speerpunt van ons is behoud van zwembad "de Horsten". In het afgelopen jaar is in samenwerking met ons de zwemvereniging ZVM opgericht. Door de inzet van deze vereniging kon het ochtendzwemmen in Musselkanaal worden behouden. Er bestaat een goede samenwerking tussen Optisport, de exploitant van het zwembad en ZVM. In 2016 loopt de exploitatieovereenkomst met de gemeente af. Samen met ZVM willen wij, onder voorwaarden, het bad gaan exploiteren. In het komende halfjaar zal hiervoor een plan van aanpak worden gemaakt.

Overal ervaar ik een sterke betrokkenheid van de Musselkanaalsters. Samen kunnen we het waarmaken. Onze slogan luidt niet voor niets: "Musselkanaal toont karakter"!

MUSSELKANAAL - Ben Schomaker