“Oldambt moet meer aan promotie doen”

WINSCHOTEN – De Partij voor het Noorden wil dat Oldambt haar braakliggende bedrijfsterreinen zichtbaarder te koop aan gaat bieden. Dat kan met duidelijk zichtbare bebording langs de A7. Raadslid Mark Kalse kwam op het idee naar aanleiding van een bezoek aan Lemmer. Tijdens die rit vielen hem de vele, enorm grote borden langs deze snelweg op met aanprijzingen van de diverse beschikbare bedrijventerreinen en/of bedrijfsgebouwen in de diverse Gringse en Friese gemeenten. Elke respectabele gemeente prijst hierbij zichzelf aan als beste gemeente om zich als bedrijf te vestigen. Oldambt zou dit voorbeeld gemakkelijk over kunnen nemen.

“Helemaal als grensgemeente en ‘Poort tot Holland’ missen wij hier mijns inziens een behoorlijke, relatief goedkope en eenvoudige marketing slag! Hier zouden twee- of zelfs drietalige borden zéker niet misstaan”, aldus Kalse. “Het zal er niet meteen storm door gaan lopen maar je treft er misschien wel net de juiste man, op de juiste plaats, op het juiste moment mee. Onbekend maakt onbemind immers.”

Voor Blauwestad geldt volgens Kalse eigenlijk hetzelfde; enkel de reclame-uiting met betrekking tot het huidige zandsculpturenfestival verwijst momenteel naar de aanwezigheid van Blauwestad. Geen enkele uiting dat er prachtige kavels, aan het water, in een uniek natuurgebied te koop zijn. Kalse heeft zijn ideeen voorgelegd aan verantwoordelijk wethouder Laura Broekhuizen.