D66-voorman De Vos verbaasd over gebrek aan steun

winschoten

"Dit is op deze manier een discussie tussen twee doven"

WINSCHOTEN – D66 Oldambt hoopt nog altijd op bijval van de verschillende coalities als het om een extern onderzoek bij Synergon gaat. Fractievoorzitter Johnny de Vos vindt de steun voor zijn voorstel om de Noordelijke Rekenkamer onderzoek te laten doen bij het sociaal werkvoorzieningsschap te mager. Volgens de Winschoter politicus zou een onafhankelijk onderzoek de discussie juist goed doen.

In juli deed D66 Oldambt de oproep om de Noordelijke Rekenkamer opdracht te geven onderzoek te doen naar de situatie bij Synergon. Diverse partijen – met name uit de oppositie van de drie gemeenten – gaven De Vos te kennen wel wat te voelen voor het voorstel, maar juist de coalities van de drie gemeenteraden hield tot dusver de boot af. Tot teleurstelling van De Vos. "De oproep van gedeputeerde Moorlag om met een goed onderzoek naar de situatie en een goed plan te komen richting Den Haag staat niet voor niets", aldus de D66’er. "Het is tot nu toe het aloude liedje: de oppositie stelt voor, de coalitie is niet zo gecharmeerd van het idee. De meeste oppositiepartijen uit de gemeenteraden in Oldambt, Pekela en Bellingwedde zijn enthousiast. Andere partijen, zoals de PvdA in Bellingwedde, willen het interne onderzoek dat is uitgevoerd op initiatief van Synergon zelf eerst afwachten." De Vos pleit voor een ‘Rekenkamerachtig onderzoek’, zodat de gemeenteraden over de juiste informatie beschikken waarmee ze dan aan de slag kunnen. "Dan hebben we in ieder geval dezelfde feiten op papier voor ons liggen", betoogt hij. "Het bestuur heeft de rol te verdedigen wat er op dit moment gebeurt, terwijl het zou moeten zijn dat we als partijen zouden weten wat de daadwerkelijke feiten zijn. Nu is er de situatie ontstaan waarin de oppositie zich afvraagt waarom het elders bij SW-bedrijven in onze provincie wél goed gaat, terwijl het bestuur vooral benadrukt dat we ons moeten realiseren in welk gebied we ons begeven. Het wordt op deze manier een discussie tussen twee doven. Op dit moment tasten we allemaal in het duister."

Miljoenentekort
Juist in deze fase wil De Vos het belang van een gedegen onderzoek benadrukken. Oppositiepartij D66 Oldambt is namelijk bezorgd over de haast absurde bezuinigingsmaatregelen die de gemeente staat te wachten. "Om de begroting structureel dekkend te krijgen zou je negen tot tien miljoen euro moeten bezuinigen", laat hij weten. "Je zou de bezuinigingen nog twee jaar kunnen uitstellen, maar dan zit je echt aan de absolute max. De spaarrekening is dan helemaal leeg. Ter vergelijking, het gaat om bedragen ter grootte van de verdubbeling van de OZB in het Oldambt of ongelooflijk bezuinigen op het onderhoud van openbare werken. Ook zouden we moeten stoppen met het subsidiëren van sport en cultuur. En dan nog heb je de volledige bezuinigingen niet gerealiseerd. We zullen dus op al die punten wat moeten doen. In het verleden zijn deze keuzes door het toenmalige college niet gemaakt en zijn de bezuinigingen vooruitgeschoven. De Essent-gelden zijn gebruikt om maar niet te hoeven bezuinigen. Alleen, eenmalig geld is ooit een keer op en dat is nu bijna het geval. We zullen nu echt iets moeten doen." De Vos pleit juist in dat kader voor een glashelder rapport, die de raden de informatie moet laten zien. "We staan voor een grote opgave, we moeten als verschillende raden flink aan de slag. Het zijn hele zorgelijke tijden. Juist daarom zou een gedegen rapport met heldere conclusies ons ook kunnen helpen. Ik hoor bij Synergon geluiden als ‘dit wisten we al’. Nou, dan denk ik: had er dan wat aan gedaan. Het is daarom tijd voor een stevig en onafhankelijk onderzoek", besluit De Vos zijn relaas.

winschoten