Raad in Stadskanaal schreeuwt om meer rood vuur

Stadskanaal-gemeenteraad-02

Opinie

STADSKANAAL – Ruim 23 raadszetels, een oppermachtige coalitie en een oppositie die op vele onderwerpen bij voorbaat al kansloos lijkt. Voor oppositieleden Klaas Pals (D66) en Egbert Nijenbanning (VVD) is het een hels karwei om een beetje discussie in de raad te brengen. Dat is wel gewenst, want voorafgaand aan een nieuw politiek seizoen lijkt het weer een saaie bedoening te worden ‘op Knoal’.

Het college van B&W is uiteraard blij met zoveel rust, maar een klein beetje ophef zou niet verkeerd zijn. Ook om de bestuurders enigszins scherp te houden. Want wanneer de ophef de laatste jaren vooral de subsidie voor Verrassend Stadskanaal en de plaats van Krinkiespijer is, zegt dat genoeg over de gesloten rijen. Voor de gemeente Stadskanaal in principe een mooi teken, het zegt ook iets over de discipline in de raad die nogal groot is. Aan de andere kant: meer discussie, ook door de coalitiefracties, zou meer dan welkom zijn. Want discussie zorgt voor een breder perspectief, hernieuwde inzichten en wellicht betere ideeën. Nu wordt een onderwerp in de raad gebracht, doet iedere fractie haar zegje erover en is het volgende agendapunt alweer aan de beurt. Het is niet een klein beetje saai, het is dodelijk saai.

Daarbij zou de grootste oppositiepartij SP een belangrijke rol kunnen vervullen, maar die fractie ontbeert de kwaliteit en de ervaring om met een goed en kritisch geluid te komen. Veel verder dan oneliners en loze kreten komt de partij tot dusver niet en eigenlijk is dat zonde. Met vijf zetels verwacht sociaal Stadskanaal iets van de SP en tot dusver heeft de fractie dat nimmer waar kunnen maken. Vorige week maandag kwamen de ‘tomaten’ met een motie om het beleid voor uitkeringsgerechtigden te wijzigen en het weigeren van onbetaald werk geen consequenties te laten hebben voor de uitkering. In de motie werd zelfs een bepaling uit het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten erbij gehaald. Origineel was het niet, want de SP in Hoogeveen kwam op 15 mei van dit jaar met exact dezelfde motie. Een gemiste kans. Als je kritische oppositie wilt voeren, bereid je dan goed voor en kom niet met losse flodders op de proppen. Hoog tijd dat partijbons Pim Siegers de Knoalster SP-fractie wat actiever gaat bijsturen. Er liggen namelijk kansen voor de SP en op dit moment doet het gebrek aan kennis de partij de das om. Ook de houding buiten de raadszaal zorgt ervoor dat de SP het buitenbeentje is van de Knoalster raad. Op zich niet erg, maar wanneer je iets wilt bereiken in de politiek dien je toch compromissen te sluiten. Juist daar is de SP tot dusver amper in geslaagd.

Wat zou het mooi zijn wanneer de SP erin slaagt de absolute voortrekkersrol als oppositiepartij op zich te kunnen nemen. Iedereen is erbij gebaat. Het college zal door een kritischere houding scherper zijn, de partij kan met haar sociaal programma coalitiepartij PvdA op sommige momenten in een spagaat brengen en juist de inwoners van Stadskanaal kunnen profiteren van een groeiende rol van de SP. De partij heeft qua zetelaantal een prima volume en kan daardoor de luis in de pels worden in Stadskanaal. Tot dusver neemt vooral D66’er Klaas Pals die rol op zich, gevolgd door Egbert Nijenbanning (VVD). De SP mag zich wel eens flink achter de oren krabben. Zij heeft de sleutel in handen tot meer discussie in Stadskanaal. Het woord is aan fractievoorzitter Evert Idema.

Stadskanaal-gemeenteraad-02

Stadskanaal-gemeenteraad-01