Theo Schomaker

TER APEL - Theo Schomaker

Mijn naam is Theo Schomaker en ik woon in Ter Apel. Ben sinds april 2013 gecertificeerd door het Ministerie VWS als vrijwilligere groepsvoorlichter bij de Unie KBO voor “ Ouderen in veilige handen” en “Veilig thuis”.

De KBO de grootste ouderenbond van Nederland vindt dat alle ouderen, waaronder de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn – of moeten worden gesteld – om veilig door het leven te kunnen gaan en zich ook veilig te voelen. Dit zowel thuis als in een (zorg-)instelling. De KBO interpreteert veiligheid als een integraal begrip. Dat wil zeggen dat valveiligheid, brand- en inbraakveiligheid en criminaliteitspreventie als één geheel worden gezien, en ook als zodanig worden aangepakt.
De KBO werkt met het ministerie van Veiligheid en Justitie samen aan preventieve maatregelen ter voorkoming van woningovervallen, vallen, brand, inbraak, de babbeltruc en internetcriminaliteit. Een belangrijke zaak! De KBO geeft groepsvoorlichting.

Een groepsvoorlichter verzorgt een presentatie ‘Veilig Thuis’ over preventieve maatregelen die ouderen kunnen nemen om een veiliger huis te creëren. Als men weet waarop te letten, kan men zelf veel doen om het risico op babbeltrucs, overvallen worden op straat, brand en inbraak en vallen in eigen huis te verkleinen. De voorlichting duurt ongeveer twee uur. Ik doe dit voor groepen bestaande uit minimaal 15 en maximaal 50 personen. Aan het einde ontvangt elke deelnemer een brochure met een checklist vol tips om het eigen huis door te lopen en te kijken welke preventieve maatregelen hij of zij nog kan nemen. Mocht u een groepsbijeenkomst willen organiseren over veiligheid, neem dan contact op met de KBO, telefoon 073-6123475 of 0599 – 581533 of mail naar kbobondprovgroningen@gmail.com. De KBO maakt werk van uw veiligheid. Doe met ons mee!!!

U kunt vanaf 50 jaar en ouder lid worden van de KBO de grootste ouderenbond van Nederland voor slechts ca. € 20,00 p.p. jaar. U ontvangt dan iedere maand het maandblad Nestor gratis met boordevol informatie. Meer informatie over ouderen en veiligheid is te vinden op www.kbo.nl , of bel voor gratis brochure naar 073-6123475

TER APEL - Theo Schomaker