‘Bellingwedde krijgt rekening failliete Jeugdtheaterschool’

Zegt GroenLinks Bellingwedde

REGIO – De rekening van de failliete Jeugdtheaterschool lijkt vooral bij Bellingwedde terecht te komen. Fractievoorzitter van GroenLinks, Marja Bos, vroeg de wethouder of de voormalige leerlingen ondergebracht worden bij Cultureel Centrum De Klinker. De wethouder bevestigde dit tijdens de commissievergadering. ‘Het moment van het faillissement is bijzonder, net op het moment dat het nieuwe lesjaar start’, zegt Bos. ‘ Er waren al langer gesprekken tussen de Jeugdtheaterschool en de Muziekschool om de Jeugdtheaterschool onder te brengen bij de Muziekschool. Dat had dan met ingang van dit lesjaar gekund. Zo zouden de lessen voortgezet kunnen worden en de jeugdtheaterschool de schuld aan de Muziekschool- ongeveer zeventigduizend euro- af kunnen lossen met de inkomsten uit deze lessen. Nu worden de leerlingen ondergebracht bij de Klinker en komen de inkomsten daar, en dus bij de gemeente Oldambt terecht. Naar die zeventig mille kun je fluiten, die staat al als oninbaar in de begroting 2015 van de Muziekschool. Die moeten Bellingwedde en Oldambt samen betalen, omdat de Muziekschool een gemeenschappelijke regeling is. Oldambt krijgt echter een stukje inkomen terug, wij staan met lege handen.’