Bellingwedde organiseert informatiebijeenkomst over de veranderingen in de zorg

BELLINGWEDDE – ‘De zorg verandert, in Bellingwedde doen we het samen!’ Dat is het thema voor de informatiebijeenkomst in theatervorm op dinsdag 7 oktober aanstaande in De Meet in Bellingwolde. Met deze bijeenkomst wil de gemeente alle inwoners informeren over de veranderingen in de zorg en de wijze waarop Bellingwedde de nieuwe taken aanpakt. Per 1 januari 2015 krijgen gemeentes in Nederland nieuwe zorgtaken. Vanaf dan is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg alle taken op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn, opvoeding en werk & inkomen. Bellingwedde wil zo veel mogelijk zorg door lokale zorgaanbieders laten uitvoeren, in de dorpskernen, dicht bij de cliënten in de buurt. Dat moet de leefbaarheid van de gemeenschap in Bellingwedde ten goede komen en maakt het mogelijk de zorg goedkoper uit te voeren zonder dat ingeleverd wordt op de kwaliteit. De veranderingen in de zorg gaan iedereen aan. Daarom nodigt de gemeente alle inwoners van harte uit. Vanaf oktober gaat de gemeente met cliënten in gesprek. Inwoners van Bellingwedde die nu nog AWBZ-zorg ontvangen die vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, kunnen er op rekenen dat zij vóór het einde van dit jaar een gesprek met de gemeente hebben gehad.
De gemeente Bellingwedde wil vóór 1 januari 2015 de nieuwe zorgtaken geregeld hebben. Dit is een ambitieuze doelstelling en hiermee is Bellingwedde koploper in de provincie. Volgens burgemeester en wethouders van Bellingwedde is dit de enige manier om te voorkomen dat mensen onnodig getroffen worden bij de overgang van de zorgtaken naar de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 – 21.30 uur in De Meet aan Dorpsplein 6 in Bellingwolde. Belangstellenden kunnen zich tot 3 oktober aanstaande aanmelden via bestuurssecretariaat@bellingwedde.nl of telefonisch via (0597) 53 71 81. Inwoners van Bellingwedde kunnen voor de aanmelding ook gebruik maken van de uitnodigingskaart die binnenkort huis-aan-huis wordt verzonden.