‘Laten we het basisinkomen een kans geven’

Statenlid Nienke Homan is duidelijk

REGIO – Statenlid Provincie Groningen voor GroenLinks Nienke Homan is voorstander van het invoeren van een zogenaamd basisinkomen. Experimenten in het buitenland hebben ondertussen aangetoond dat het verstrekken van een basisinkomen leidt tot ondermeer een gezondere leefstijl en minder ziekenhuisbezoek. Het kost- zo veronderstelt Homan- de overheid bovendien minder geld.

‘Is het vertrouwen in de medemens zo groot dat we ‘zomaar’ geld durven te geven? Nog niet, maar dat komt wel als we genoeg bewijs hebben dat een solide financiële basis motiverend werkt om weer de arbeidsmarkt op te gaan’, zegt Homan stellig. ‘Zorgen over geld, het gevolg van de te lage bijstandsuitkeringen en het volledig ontbreken van de mogelijkheid daar ook maar iets bij te verdienen door een ‘klein baantje’, kosten namelijk zoveel energie dat het een beperkende factor is voor een bijdrage aan de maatschappij. Juist in Groningen hebben wij die energie voor de arbeidsmarkt nodig. Door de recessie, de inrichting van het huidige economische stelsel en het kabinetsbeleid wordt het in Groningen steeds lastiger om een baan te vinden. Relatief veel Groningers zijn dan ook afhankelijk van een uitkering. In 2013 waren dat ongeveer 20.000. Neveneffect van de vele uitkeringen zijn controles, boetes en uitkeringen. De uitvoer daarvan kost onnodig veel geld dat niet besteed kan worden aan de opbouw van de samenleving.
Het verstrekken en controleren van deze uitkeringen is een zware aanslag op het gemeentelijk apparaat.’
Volgens Homan is er een goed alternatief voor de bijstand: het basisinkomen. ‘Dit is een vast bedrag dat de overheid maandelijks uitkeert aan burgers zonder daar voorwaarden, regels of verplichtingen aan te verbinden. Uit vele onderzoeken en experimenten in het buitenland blijkt dat het verstrekken van dit inkomen zonder voorwaarden ontzettend veel positieve effecten op mensen heeft. Waar een uitkering, en de zorgen die dit met zich meebrengt, ontzettend remmend werkt op het initiatief dat mensen nemen, werkt het verstrekken van een basisinkomen juist andersom. Zo bleek bij een experiment in Canada dat de proefpersonen de regie over hun leven weer in eigen hand namen, wat vaak leidde tot een baan en opvallend vaak ook tot een gezondere leefstijl en minder ziekenhuisbezoek. Ook in Engeland en Zwitserland kwam men tot vergelijkbare conclusies. Groot bijkomen voordeel was steeds een hele grote daling van de kosten van de overheid aan registratie, controle, kortingen en toeslagen.’
In Nederland is een dergelijk experiment nooit uitgevoerd. ‘Nu de kosten voor uitkeringen en de werkloosheid stijgen, is het tijd om de mogelijkheid tot het invoeren van het basisinkomen eens goed te onderzoeken. De provincie Groningen biedt kansen voor zo’n onderzoek. Met een universiteit in de stad en dorpen en steden met minder florissante economische vooruitzichten kan een goed onderzoek opgezet worden.’

Nienke Homan