‘Stadskanaal al tien jaar op de hoogte van verontreiniging terrein Philips’

STADSKANAAL – GroenLinks Stadskanaal heeft inzage gekregen in vertrouwelijke documenten die aantonen dat de gemeente Stadskanaal al in 2003 op de hoogte was van ernstige verontreiniging van het Philipsterrein aan de Electronicaweg in Stadskanaal. De documenten werden onlangs gevonden in kantoorruimtes van de voormalige beheerder SIG Real Estate. Uit een tweetal onderzoeken in opdracht van de gemeente Stadskanaal blijkt dat er in 2003 duidelijke signalen waren over ernstige verontreiniging van het terrein.
Naast calamiteiten als het jarenlang weglekken van schadelijke vloeistoffen door ‘loze leidingen’ is verder sprake van asbest op het gehele terrein en ‘cadmium verontreiniging met een omvang van 350 m3 en een ernstig geval van bodemverontreiniging bij locatie UV. Sanering van deze locatie is zeker urgent.’ Het historisch weergegeven beeld geeft aan op welke wijze gehandeld werd met tientallen soorten chemicaliën die in de loop der jaren zijn gebruikt op het terrein. De onderzoekers geven aan dat veel locaties met risicomogelijkheden nog niet zijn onderzocht en adviseren een grootschaliger onderzoek. In 2006 is SIG Real Esate eigenaar geworden van het complex. Philips heeft bij de overname een bedrag beschikbaar gesteld voor sanering van het terrein. Door het faillissement van SIG Real Estate in 2013 is dit budget niet meer beschikbaar. GroenLinks Stadskanaal wil opheldering over de rol van de gemeente als toezichthouder als het gaat om verontreiniging van het terrein. Het is duidelijk dat er al in 2003 duidelijke signalen waren van ernstige verontreiniging Zeker voor omwonenden maar ook voor toenmalige gebruikers op de locatie was deze situatie gevaarlijk voor de gezondheid.  Uit de documenten blijkt dat Stadskanaal op z’n ruimst tien jaar op de hoogte moet zijn geweest van de situatie en nog steeds niet transparant is over de situatie in haar rol als toezichthouder. Voor GroenLinks Stadskanaal staat het belang van de gezondheid van omwonenden en een goed leefmilieu voorop. De prioriteit ligt bij een structurele oplossing die niet nog eens tien jaar mag duren. Voor inzage in de geciteerde stukken kijk op www.groenlinks-stadskanaal.nl en klik op ‘dossier Philips’.