‘Voer de motie Ouwehand uit!’ week 39 – 2014

Plaats: Ter Apel
Tijd: 14.00 uur
Datum: 9 september

TER APEL – Vroeger dacht je er geen seconde over na. Over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hoe anders is dat tegenwoordig. Milieudefensie Zuidoost Groningen maakt zich in elk geval zorgen. Grote zorgen. Daarom wordt afgelopen dinsdag een videoboodschap opgenomen. Die boodschap werd vervolgens naar Hare Excellentie Sharon Dijksma (te Den Haag) gestuurd.
Dinsdag dus, toen werd het filmpje opgenomen langs de Ruiten Aa bij Ter Apel. Daar is het water besmet met landbouwgiffen, waaronder het voor bijen en vogels zeer schadelijke gif Imidacloprid. U weet wel. ‘Wat we met het filmpje willen? We willen Staatssecretaris Dijksma bewegen de motie Ouwehand uit te voeren’, zegt Ankie Voerman, voorzitter Milieudefensie Zuidoost Groningen. ‘Deze motie werd in maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer’, vertelt Voerman. ‘In die motie werd de Staatsecretaris opgeroepen een verbod in te stellen voor alle Neonicotinoiden, waaronder Imidacloprid. De Staatssecretaris legde de in meerderheid aangenomen motie echter naast zich neer. Vandaar dus deze videoboodschap.’
Achtergrond; begin juli kwam het wetenschappelijk tijdschrift ‘Nature’ met de onderzoeksresultaten van een studie van biologen van de Radboud Universiteit en van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De onderzoeker constateerde een duidelijke trend, daar waar het landbouwgif Imidacloprid in hoge concentraties in het oppervlakte werd gemeten, is een duidelijke achteruitgang waargenomen van de populatie gewervelde dieren. Hierbij werd met name gekeken naar insectetende vogels. Imidacloprid- u weet wel- behoort tot de Neonicotinoiden, landbouwgiffen die al bekend stonden om hun hoge toxiciteit en hun schadelijkheid voor ongewervelden, zoals bijen en andere insecten. De stof is duizend keren giftiger dan DDT.
Dat Ankie en consorten speciaal Ter Apel kozen als plek om de film op te nemen, was ook weer niet zo gek. ‘Op een kaartje werden locaties in de regio aangegeven waar Imidacloprid in hoge concentraties in het oppervlaktewater voorkomen. Waterschap Hunze en Aa’s bevestigde dat onderzoek. Het komt voornamelijk in zeer hoge concentraties voor in het oppervlaktewater van het tuinbouwgebied bij Klazienaveen. Via het oppervlaktewater stroomt het in verdunde vorm de Runde en vervolgens de Ruiten Aa binnen, de ruggengraat van natuurontwikkeling in Westerwolde. Dat was voor ons voldoende reden om ons grote zorgen te maken om de daar levende dieren en het milieu in het algemeen’, zegt Voerman.
Meteen na het maken van de videoboodschap – te zien op You Tube- werd een open brief met link naar het geslaagde filmpje naar Staatsecretaris Dijksma gestuurd. Ook alle fractievoorzitter van de Tweede Kamer hebben de brief ondertussen gekregen. ‘We willen dat onze overheid kiest voor de gezondheid van de bevolking’, besluit Voerman. ‘Kiest voor de gezondheid van de bijen, de vogels en dus kiest voor ons milieu.’

uitvergroot1 uitvergroot2 uitvergroot3