Egbert Hofstra

Egbert Hofstra is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Stadskanaal. Hij schrijft deze week waarom de komst van de steigers voor de vaarrecreatie gerechtvaardigd is.
In de raad van 22 september kwam er een voorstel in de raad om de steigercapaciteit in het centrum van Stadskanaal uit te breiden. De pleziervaart door het kanaal is door de aanleg van het kanaal Erica -Ter Apel enorm toegenomen. In juni dit jaar werd de 1000e boot feestelijk onthaald door wethouder Boen. Deze grote toename is natuurlijk prachtig. Het zorgt voor leven in brouwerij, meer naamsbekendheid voor Stadskanaal en Musselkanaal en natuurlijk extra bedrijvigheid, wat weer goed is voor de economie. Wethouder Gelling noemde een bedrag van ongeveer €35,- dat per toerist wordt uitgegeven. Ook leidt het tot een extra vraag aan steigers.
In dit voorstel wordt dan ook aan weerskanten van de Europabrug 200 meter toegevoegd. De huidige steigers zijn van beton en de nieuwe steigers zijn van hout. De beschoeiing langs het kanaal moet ook worden vervangen, dit gebeurt tegelijkertijd met de stijgeraanleg. Dit bespaart kosten. Ook zullen drie mensen in het kader van zogenoemde ‘social return on investment’ vanuit de uitkering een scholingstraject kunnen volgen bij de bouw. Wij gaven de wethouder mee dat het ook van belang is de passantenhaven bij Musselkanaal te promoten. De wethouder gaf aan te denken aan een duidelijker bebording langs het water, omdat nu in de praktijk blijkt dat mensen vaak niet weten waar de passantenhaven te vinden is. Ook zal binnenkort een voorstel in de raad komen naar aanleiding van de motie van onze fractie en het CDA over witgoed en WiFi bij het Spoordok.
De steigerbouw wordt gefinancierd door een bedrag uit de reserve vervangingsinvesteringen te halen en door een beroep te doen op het budget dat beschikbaar is voor onvoorzien onderhoud aan kunstwerken (bruggen, sluizen etc.). De totale investering is €349.000,- . De structurele last voor de begroting zal €5.000,- zijn. Onze fractie stemde voor het voorstel. Ook het CDA, met uitzondering van de heer Maarsingh, stemde voor alsmede de ChristenUnie en GBS. SP, VVD en D6 stemden tegen. Het voorstel werd met 13 tegen 8 aangenomen.