Teja van Geenen

Teja van Geenen is actief bij GroenLinks Stadskanaal. Ze schrijft deze week over zoutkoepels in de provincie.
De Europese Unie wil op korte termijn een Nationaal Programma voor de berging van kernafval. Dat is voor GroenLinks reden om inwoners van mogelijke locaties hun mening te laten geven. Onstwedde in de gemeente Stadskanaal is zo’n mogelijke locatie van de eindberging van kernafval. Gedeputeerde Staten van Groningen gaan mogelijk een zienswijze op dit voornemen indienen bij het Rijk. Maar daarmee wordt voorbij gegaan aan het feit dat inspraak van de burgers gewenst is bij het al dan niet bepalen van een plaats voor de opslag van kernafval in zoutkoepels.
Tijdens de eerder gehouden informatiebijeenkomst over zoutkoepels op 10 september in Amsterdam is aangegeven dat het belangrijk is nu al na te denken over de volgende punten: Wat zouden we de komende vijf jaar moeten doen om de besluitvorming voor te bereiden; Hoe verkrijg je nu aandacht en betrokkenheid voor besluiten die op zo’n lange termijn spelen en hoe zorg je dat we deze lange periode ook daadwerkelijk benutten voor een gedegen voorbereiding? GroenLinks Stadskanaal vindt het belangrijk dat ook de burgers uit de provincie Groningen kunnen meedenken en praten over al dan niet opslaan van kernafval in de regio. Zij organiseert een informatiebijeenkomst over de opslag en berging van kernafval in zoutkoepels.
Nienke Homan, fractievoorzitter van de Statenfractie GroenLinks, en Herman Damveld, onafhankelijk onderzoeker van de Stichting Landelijk Kernenergie Archief (LAKA), zullen een inleiding houden. Vervolgens wordt een presentatie gegeven over de opslag van kernafval in zoutkoepels, waarna gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze bijeenkomst op dinsdag 14 oktober begint om 19.30 uur en eindigt om ongeveer 22.00 uur. Het wordt gehouden aan de Utrechtselaan 4b te Stadskanaal in het wijklokaal ‘Maarswold Actief’, gelegen achter het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

STADSKANAAL - Teja van Geenen