Tientallen vrijwilligers voor Stadsbus Hoogezand-Sappemeer

HOOGEZAND-SAPPEMEER – De werkgroep Stadsvervoer HS is vol enthousiasme aan de slag gegaan om het behoud van het stadsvervoer te bewerkstelligen. Nadat het OV-bureau de werkgroep een handreiking bood door het leveren van de bus voor haar rekening te nemen en tegemoet te komen in de organisatiekosten, is de werkgroep druk in de weer met het werven en selecteren van geschikte vrijwilligers. Een hele klus, want uit pakweg 70 aanmeldingen moeten tientallen geschikte kandidaten worden geplukt.
De voorlichtingsbijeenkomst in De Kern op 17 september jongstleden was dan ook een succes voor de werkgroep Stadsvervoer HS, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Ouderenraad, Ouderenbonden, Humanitas, de welzijnsstichting Kwartier Zorg & Welzijn, de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het OV-bureau. Van de in eerste instantie aangemelde 85 personen hebben 70 vrijwilligers het formulier ingevuld. Voorzitter Bert Kolk van de werkgroep houdt echter nog een slag om de arm. “Het zijn alleen nog maar aanmeldingen”, vertelt hij. “We hebben binnenkort een gesprek met deze vrijwilligers om te kijken of ze geschikt zijn om een bus te besturen en passagiers te vervoeren. Daar hebben we een heel traject voor uitgestippeld. Na het eerste gesprek ondergaan ze een rijtest en medische keuring en na deze stappen hebben we nog een gesprek met de kandidaten.” Met zeventig aanmeldingen lijkt de werkgroep zich qua personele bezetting geen zorgen hoeven te maken. Kolk is voorzichtig in het doen van voorspellingen. “We weten nog niet exact hoeveel vrijwilligers we nodig denken te hebben, dat moet de praktijk ook een beetje uitwijzen. Wanneer we drie vrijwilligers per dag nodig hebben zijn we per week achttien chauffeurs nodig, aangezien we van maandag tot zaterdag een dienstregeling in elkaar moeten zetten. Het zijn allemaal vrijwilligers, dus af en toe heeft een vrijwilliger ook andere verplichtingen. Daar is een reservepoule voor nodig. Het is dus zaak om dit de komende maanden goed op elkaar af te stemmen.”
Eind november hoopt de werkgroep de lijst te hebben met vrijwilligers die gescshikt zijn om op een bus te kunnen rijden. De werkgroep streeft ernaar om de vrijwilligers eind november een vrijwilligersovereenkomst aan te kunnen bieden. “Maar er moet nog heel wat gebeuren”, weet Kolk. “Het is de bedoeling dat we vanaf maandag 15 december gaan rijden. Dan gaat namelijk de nieuwe dienstregeling van het OV-bureau in.” Het startschot voor de pilot wordt naar verwachting op zaterdag 13 december geven tijdens een officiële bijeenkomst op het gemeentehuis in Hoogezand.

HOOGEZAND - Bert Kolk