Hamster pareert kritiek SP Stadskanaal

STADSKANAAL – Na onderzoek van vier verschillende scenario’s kon de gemeente Stadskanaal niet anders dan de maatregel om fors te bezuinigen op de huishoudelijke hulp. De zogenoemde ‘kaasschaafmethode’ waar Idema voor pleit is volgens wethouder Johan Hamster niet haalbaar. Hij gaat dan ook in op de kritiek van de SP-fractievoorzitter.

“We hebben het besluit om deze bezuiniging in gang te zetten genomen op basis van twee gronden”, vertelt Hamster. “Het idee van de wet sluit aan op onze eigen visie, mensen stimuleren meer zelf te organiseren. Zorgen voor in plaats van zorgen dat.” Volgens Hamster is de ‘kaasschaafmethode’ financieel niet haalbaar. Het inkomensafhankelijk maken van de huishoudelijke hulp mag namelijk niet. We hebben als gemeente Stadskanaal de plicht de zorg te verstrekken wanneer deze zorg écht nodig is. Daarbij zou inkomen geen rol mogen spelen. Wat wel kan is een vangnet richten op de groep die het zelf niet kan organiseren.”

Hamster ziet ook dat gemeenten om hem heen andere keuzes maken, maar volgens de ChristenUnie-wethouder is dat uitstel van een ingrijpende maatregel. “Je ziet dat gemeenten die nog wat reserves hebben het anders doen. Wij willen anders omgaan met de beperkte reserves die we nog hebben. Daarnaast is het zo dat de huishoudelijke hulp in twintig jaar tijd zó uit de klauwen is gegroeid. De gemeente Stadskanaal bekostigt voor één op de tien huishoudens de schoonmaak vanuit de huishoudelijke hulp. Dat is een scheve verhouding in onze ogen.”

De focus op de zogenoemde groep huishoudelijke hulp 2 blijft, terwijl er goed naar de grote groep van 1300 huishoudens die vallen onder hh1. “Onder deze groep is er pakweg eenderde die het qua inkomen anders kan opvangen, de andere derde zal zich kunnen redden door steun van naasten en de laatste groep zal goed tegen het licht worden gehouden. We zullen daarbij echt op individueel niveau moeten gaan kijken. Daar zullen onze consulenten volop mee aan de slag gaan.”