VUK vraagt aandacht voor problematiek mijnbouwactiviteiten Veendam

VEENDAM – De Veendammer politieke partij Veuruutkiek’n pleit voor het oprichten van een mijnbouwafdeling door de gemeente Veendam. De zogenoemde ‘gestapelde mijnbouwactiviteiten’ bestaat uit de winning van zout en magnesium door de NedMag en AKZO, gaswinning door de NNAM, ondergrondse opslag van gas door de Gasunie en onttrekking van water uit diepe ondergrond voor de industrie. Volgens de partij is het belangrijk deze activiteiten beter in kaart te brengen. De partij van raadsleden Pé Langen en Lies Zondag geeft in een brief richting de gemeente Veendam aan dat de gaswinning elders in de provincie een grote impact heeft gehad op de leefbaarheid in het gebied en daarom wil de partij ook de gevolgen van de ‘mijnbouwactiviteiten’ in kaart laten brengen. “Op dit moment ontbreekt de kennis, het overzicht en de mogelijkheid om ons als gemeente te weren tegen de gevolgen van alle genoemde ondergrondse activiteiten”, vermeldt VUK in haar schrijven. De gevolgen van de bodemactiviteiten moeten volgens VUK zo snel mogelijk in kaart worden gebracht en daarom moet de mijnbouwafdeling er zo snel mogelijk komen. “Wij gaan hierover in gesprek met de gemeente Veendam en hopen onze bestuurders te kunnen overtuigen van de noodzaak van het instellen van een eigen gemeentelijk controlerend orgaan. Met het scenario dat zich nu afspeelt boven het Groningen gasveld in het achterhoofd denken wij dat we niet moeten wachten totdat de reeds hier voorkomende problemen zich gaan uitbreiden totdat een en ander oncontroleerbaar wordt.”

VUK heeft op maandag 27 oktober over dit onderwerp een afspraak gepland met burgemeester Sipke Swierstra.