Het Oldambt is een culturele instelling rijker

Winschoten Theater Lab

Spel staat centraal bij Theater Lab.

WINSCHOTEN – Het is een hectisch jaar voor Vivian Veenstra, Tekke Withaar en Petra Weijsenfeld. Nadat de Jeugdtheaterschool in Winschoten afgelopen voorjaar ophield te bestaan braken er onzekere maanden aan voor de drie cultureel docenten. De drie hebben de afgelopen periode echter niet stilgezeten. Vanaf aanstaande zaterdag is Winschoten een culturele instelling rijker. Theater Lab. vult het gat in wat de Jeugdtheaterschool heeft achtergelaten. Vertrouwde gezichten, maar een nieuwe koers.

Want Veenstra, Withaar en Weijsenfeld waren als docenten al verbonden aan de Jeugdtheaterschool en hebben al honderden kinderen en tieners de verschillende lessen gegeven op cultureel vlak. Het theater als uitgangspunt, waarbij Vivian Veenstra de speldocent is, Petra Weijsenfeld zich richt op dans en Tekke Withaar de leerlingen qua zang het een en ander bijbrengt. Daar waar de Jeugdtheaterschool vaak één thema had waar het hele jaar gericht aan werd gewerkt, delen de drie initiatiefnemers van Theater Lab. het anders in. “Het aspect Spel staat centraal”, begint Veenstra. “Daarbij zijn dans en zang ondersteunend. De lessen sluiten op elkaar aan. We gaan niet per sé aan de slag met een grote productievoorstelling aan het einde van het jaar, maar gaan meer werken met blokafsluitingen. Zo kun je meer variatie in een cursusjaar aanbrengen.” De drie hebben een duidelijke visie, weten wat ze de leerlingen van Theater Lab. straks willen gaan bieden. “Het is geen workshop of korte cursus van pakweg tien lessen”, vervolgt Weijsenfeld. “We streven ernaar een langdurig traject met de leerlingen te starten waarbij ze meer binding krijgen met het geheel.” Animo is er ook al, want enkele tientallen leerlingen van de Jeugdtheaterschool misten de lessen en hebben zich nu aangesloten bij Theater Lab.

Onderscheidend

Met de focus op theatervlak onderscheidt Theater Lab. zich van de plaatselijke muziekschool. Daar waar een muziekschool zich onder andere richt op dans en zang, is spel het uitgangspunt bij Theater Lab. “Op het gebied van spel is er heel weinig”, aldus Veenstra. “Daar willen wij op inhaken. Wij denken dat kinderen en jongeren graag willen spelen op het podium. Ze leren zo samenwerken met verschillende disciplines.” Dat beaamt Tekke Withaar ook: “Kinderen ontwikkelen zich echt als ze op het podium staan. Sommige kinderen zijn in het begin nog wat verlegen, maar leren zich ook echt presenteren. We willen ook echt dat het spelplezier bij de kinderen aanwezig blijft en zetten ons in om dat te vergroten.” Daar waar de Jeugdtheaterschool nog een onrustig bolwerk was doordat de politiek in Oldambt er een duidelijke mening over had, lijkt Theater Lab. zich nu al te onderscheiden. Een driekoppige leiding, waarbij de lijntjes kort zijn en weinig overhead aanwezig is. Het motto ‘what you see is what you get’ is zeker op de drie enthousiaste docenten van toepassing. Niet afwachten wat er gebeurt, maar initiatief tonen en in Winschoten een nieuwe, onderscheidende culturele instelling willen neerzetten. “We hebben eerder samengewerkt en weten waar iedereen staat”, aldus Withaar. “We hebben een gedeelde visie. We denken dat het in Winschoten en omgeving kan, vandaar dat we hier ook mee starten. We zien dit echt als een meerjarenplan.”

Theater Lab. gaat zaterdag 25 oktober om 10.00 uur van start in De Boschpoort aan het Boschplein in Winschoten. De eerste les is een open les. Belangstellenden die met eigen ogen willen aanschouwen wat Theater Lab gaat doen, op zaterdag 8 november organiseert de culturele instelling een Open Dag. Ook deze begint vanaf 10.00 uur. Meer informatie over het initiatief is te verkrijgen bij Vivian Veenstra door te mailen naar vivianveenstra@gmail.com of door te bellen met 06 – 4637 5190.

Winschoten Theater Lab