Martenshoek krijgt hogere kades en nieuwe beschoeiing

HOOGEZAND – Eind oktober 2014 gaat het waterschap Hunze en Aa’s kades ophogen en de gemeente Hoogezand-Sappemeer de beschoeiïng vervangen en naar de vereiste hoogte brengen in Martenshoek. Op 16 oktober tussen 17.00 en 19.00 uur is een informatiebijeenkomst voor omwonenden in hotel Martenshoek.

Het Waterschap Hunze en Aa’s gaat de kades ophogen om de veiligheid in de boezems te verbeteren. Een complex en omvangrijk onderdeel van dit plan zijn de hoogwatermaatregelen in de regio Zuidbroek-Westerbroek. Deze werkzaamheden vinden deels plaats in stedelijk gebied, waarbij overstromingen één keer per 100 jaar kunnen voorkomen. Om dit te voorkomen moeten alle kades een minimale hoogte hebben van 2 meter boven NAP. Om de kades te kunnen verhogen is het belangrijk dat deze in goede staat verkeren. De kade bij Foxham is in de huidige staat niet geschikt om opgehoogd te worden. Deze bestaande houten beschoeiïng wordt vervangen door een stalen damwand met een betonnen afdeksloof.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer grijpt deze gelegenheid aan om samen met Waterschap Hunze en Aa’s de beschoeiïng te vervangen en naar de vereiste hoogte te brengen. Deze nieuwe beschoeiing wordt ontworpen met een levensduur van 100 jaar.

De werkzaamheden starten vanaf week 44 (27 oktober). Er wordt gestart met het aanbrengen van een stalen damwand langs de Korte Groningerweg (ten oosten van de Woldweg). Direct aansluitend wordt er bij Foxham gestart met het aanbrengen van een stalen damwand vanaf het verbindingskanaal met het Winschoterdiep naar de nog te maken keersluis, ter hoogte van QEW Engineered Rubber. Het aanbrengen van de keersluis zal medio 2015 starten, de exacte datum is nog niet bekend.