Oldambt wil geen topsalarissen in zorg

FINSTERWOLDE/WINSCHOTEN – De Oldambtster gemeenteraad heeft zich unaniem tegen topsalarissen in de zorg uitgesproken. Alle raadsfracties stemden tijdens de laatste raadsvergadering in met een motie van de SP, dat uitspreekt om paal en perk te stellen aan de riante salarissen die bestuurders van zorginstellingen ontvangen. SP-raadslid Willem Nomden is tevreden en hoopt dat dit gebaar navolging krijgt in andere Groninger gemeenten.
De raad van Oldambt is overigens niet de eerste, ook de gemeenteraad van Groningen heeft zich middels een soortgelijke motie uitgesproken tegen topsalarissen in de publieke sector. Met andere woorden, de gemeenten doen liever geen zaken meer met partijen die hun bestuurders meer geven dan een ministerssalaris. Dat bedrag komt neer op pakweg 178.000 euro, inclusief onkosten en pensioenbijdrage. “In de onderhandelingen met zorginstellingen kan de wethouder aangeven hoe hij vorm wil geven aan de motie”, legt Nomden uit. “Dat kan op meerdere manieren. Allereerst kan er gekozen worden voor een zorginstelling die zich houdt aan de norm. Aan de andere kant kan er gekozen worden voor een zorginstelling en een deel van het salaris boven de norm wat de bestuurder uitgekeerd krijgt inhouden op de subsidie. In het uiterste geval kan hij kiezen om alleen zaken te doen met partijen die zich daaraan houden, wat inhoudt dat contracten met huidige zorgaanbieders niet worden verlengd.”
Wat betreft de WMO is het een taak die provinciaal dient te worden geregeld. De gemeente Oldambt werkt namelijk nauw samen met 21 andere gemeenten op dit vlak en de aanbesteding wordt dan ook provinciaal geregeld. Nomden heeft goede hoop dat andere gemeenten dit signaal oppakken. “Groningen was inderdaad al een gemeente die hier werk van heeft gemaakt en hetzelfde geluid gaat ook op voor Menterwolde. Wethouder Bard Boon kan dit in het provinciale verband natuurlijk niet alleen, maar we hebben hem als Oldambt wel een duidelijke opdracht meegegeven. Zorggeld dient aan zorg besteed te worden, niet aan topsalarissen.” Nomden was naar eigen zeggen ‘best verrast’ door de uitslag. “Onze motie kreeg unanieme steun, ook de VVD steunde dit. Er was veel enthousiasme over de motie en dat is mooi om te zien.” De SP’er weet overigens nog niet of dit idee ook gaat gelden voor andere publieke sectoren waarmee de gemeente Oldambt zaken doet. “We gaan eerst kijken of we dit op verschillende gebieden in de zorg kunnen laten gelden. Daarna kunnen we er zeker serieus naar kijken.”s

Willem Nomden