Statenfractie SP wil dat inwoners Meeden gehoord worden

Windpark kan worden opgeschoven naar het noorden

GRONINGEN/MEEDEN – De Statenfractie van de SP keert zich tegen het plan van gedeputeerde William Moorlag om de zesde variant van windpark N33 bij de minister aan te bevelen. Volgens Statenlid Corné Bezuijen zijn de omwonenden totaal niet gehoord in het plan en worden instanties als de gemeente Menterwolde en de actiegroepen Storm Meeden en Tegenwind N33 compleet genegeerd. Hij roept dan ook op om een andere variant voor het windpark te onderzoeken.

“Wij vinden dat je zoveel mogelijk draagvlak moet creëren wanneer je windenergie op land wil opwekken”, legt Bezuijen uit. “Er moet relatief weinig overlast zijn voor de omwonenden. Dat is in Meeden niet het geval. De windmolens worden in de variant die de provincie voorstelt zó dicht op de bewoning gepland, je kunt eigenlijk overlast verwachten. Daar zijn wij op tegen, het kan namelijk ook anders.” Wat betreft die overlast, de omwonenden, de actiegroepen en de gemeente hebben zich volgens Bezuijen als een constructieve gesprekspartner opgesteld, maar zijn ze totaal genegeerd. “Er is niet overlegd met de betrokken partijen. Naar het alternatief om de windmolens dieper in de Eekerpolder te plaatsen is onvoldoende geluisterd. De inwoners van Meeden zijn op deze manier fel tegen dit plan, maar hebben straks wel dertig jaar last van deze enorme windturbines vlakbij het dorp. Dat moet anders kunnen en wij vinden ook dat het anders kan.” Bezuijen pleit allereerst voor het voorstel om de windturbines minimaal twee kilometer van de bebouwde kom te plaatsen. “De gemeente en de actiegroepen hebben zelf alternatieven bij de provincie aangedragen.
Ze willen dus meedenken in het proces en stellen zich constructief op. De minimale afstand van twee kilometer is één van de voorstellen. In andere landen geldt deze norm ook als criterium. In Nederland hebben we geen ervaring met de effecten van een windpark dichtbij de bebouwing. Je weet dus niet wat de gevolgen zullen zijn. Dit kun je dus als verantwoordelijke bestuurder dan ook niet maken. Het windpark in de Eekerpolder is met een kleine aanpassing geschapen en daar kunnen de verschillende partijen dan ook mee leven. Vandaar dat wij pleiten voor onderzoek naar het alternatief, noem het variant 6b als je wilt.”
Halsstarrig
Om het windpark volgens wens van de Statenfractie van de SP, de gemeente Menterwolde én de actiegroeperingen te verschuiven naar het noorden van de Eekerpolder is er wel de medewerking van de gemeente Oldambt nodig. Enkele molens zullen in de variant van genoemde partijen namelijk binnen de gemeentegrenzen van Oldambt komen te staan. Volgens Bezuijen wil Moorlag dat voorkomen. “Ik heb sterk de indruk dat dit koste wat kost belet moet worden, terwijl dit een veel beter plan is. Er is door de gemeente Menterwolde, RWE en de actiegroeperingen onderzoek naar gedaan en niets staat dit nieuwe alternatief in de weg. Moorlag blijft echter halsstarrig vasthouden. Hij wil zelfs niet de moeite nemen dit bespreekbaar te maken bij de minister.”
Bezuijen constateert dan ook dat de inwoners van het gebied boos zijn omdat ze niet gehoord worden. Enkele maanden geleden lieten de inwoners zich op een bijeenkomst van de provincie Groningen in het dorpshuis van Meeden op niet mis te verstane wijze gelden. Gedeputeerde William Moorlag (zie foto) kreeg de wind van voren. “Het college van gedeputeerde staten heeft nu nog de kans garant te staan voor de mensen in het gebied. Zij willen meedenken om een alternatief met draagvlak de kans te geven.” De gemeente Oldambt heeft – wanneer de molens wel op haar grondgebied zouden komen te staan – laten weten geen windpark op gemeentegrond te willen herbergen. Bezuijen denkt dat deze houding wel meevalt. “Het gaat enkel en alleen om het uiterste puntje van het Oldambt. Ik denk dat de weerstand vanuit het Oldambt meevalt.”

MEEDEN - PvdA-bijeenkomst windpark N33