Commissie Van Zijl hoopt niet op te hoge verwachtingen

groningen com van zijl 2

Eerste bevindingen in februari 2015 gepresenteerd

GRONINGEN – De commissie Van Zijl krijgt van gedeputeerde Yvonne van Mastrigt gevarieerde opdracht mee. Dat bleek bij de presentatie van de commissie, die allereerst de problematiek van de SW-bedrijven in kaart moet brengen en daarnaast gaat onderzoeken hoe de mogelijkheden voor werkgelegenheid in het gebied vergroot kunnen worden. Commissievoorzitter Jan van Zijl probeerde in elk geval realistische verwachtingen te scheppen.

De cynische inborst van de Oost Groninger zou zeggen: ‘Alwéér een commissie die langskomt om te vertellen hoe te vertellen hoe het moet’. Voorzitter Jan van Zijl zegt die opmerking te begrijpen. “Het is aan ons om te laten zien dat de mensen niet zeggen: alweer een commissie’, vertelt hij. Aan de andere kant, een onafhankelijke groep buitenstaanders zou politiek Den Haag de bevestiging kunnen geven dat Oost Groningen inderdaad een bijzondere regio is met specifieke eigenschappen. De commissie wil zich in elk geval vastbijten in de problematiek en de provincie Groningen, de stuurgroep Werken naar vermogen én staatssecretaris Jetta Klijnsma een helder beeld te geven van de situatie en wat er volgens de commissieleden nodig is om de regio uit het moeras te trekken. Want de opdracht is breder dan alleen een analyse te maken van de SW-problematiek. De commissie heeft namelijk als opdracht het maken van een meerjarig plan van aanpak. Het doel daarvan is het ‘verhogen van de participatiegraad op de arbeidsmarkt’. Daarbij worden het benutten van kansen als de Eemshaven, de Duitse economie en de ontwikkelingen in de regio Groningen-Assen ook nader onderzocht. De commissieleden brengen ieder op hun eigen vlak de benodigde expertise mee. Zo zal voorzitter Jan van Zijl zijn kennis op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken inbrengen, zo benadrukte hij. “Verder ken ik de regio goed vanuit mijn periode dat ik woordvoerder Landbouw was en de regio frequent bezocht, bijvoorbeeld toen de problemen rondom de aardappelzetmeel speelden.” Van Zijl was voorheen onder andere Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid.

DNA van het gebied

Samen met Riet de Wit (voormalig SP-wethouder in Heerlen), Titia Siertsema (Voorzitter ondernemersorganisatie UNETO-VN en lid van ), Doekle Terpstra (bestuursvoorzitter Hogeschool InHolland) en secretaris Hannie te Grotenhuis (commissie Meijer en commissie Jansen) zal Van Zijl in ieder geval de komende negen maanden gebruiken om uiterlijk in september 2015 met een rapport te komen. Maar de vraag is: hoever gaat de commissie terug? Wordt de hele geschiedenis van Oost Groningen ontleed om te kijken hoe het probleem is ontstaan? Van Zijl heeft daar wel een antwoord op. “Die geschiedenis halen we zeker op”, aldus de commissievoorzitter. “We zullen rekening houden met het DNA van het gebied, maar we moeten ons daarvoor echt verdiepen. Ons nadeel is dat we niet uit het gebied zelf komen, maar buitenstaanders zijn.” De commissie brengt medio februari 2015 een eerste advies uit over de positie en de toekomst van de sociale werkvoorzieningsschappen en de samenwerking met de gemeenten. “Staatssecretaris Klijnsma heeft zich verregaand gecommitteerd aan het advies van deze commissie”, weet gedeputeerde Yvon van Mastrigt. Of dat automatisch inhoudt dat Oost Groningen een geldbedrag tegemoet kan zich laten Van Zijl en Van Mastrigt in het midden. “Maar er is geen blokkade om het niet te doen”, benadrukt de gedeputeerde.

groningen com van zijl 2