VVD Hoogezand woedend over forse OZB-verhoging

hoogezand jaap borg 1

“Dit lijkt echt helemaal nergens op”

HOOGEZAND/KROPSWOLDE – De VVD Hoogezand-Sappemeer is furieus over de OZB-verhoging die het college voorstelt door te voeren. De coalitie stelt voor om de OZB met vier procent boven de inflatiecorrectie te verhogen en dat is volgens de VVD in strijd met het coalitieakkoord. Dat akkoord stelt dat in 2015 maximaal twee procent verhoging zou worden ingezet.

Het stoom komt dan ook uit de oren bij fractievoorzitter Jaap Borg. Volgens hem negeert het huidige college de kerntakendiscussie de VVD enkele jaren geleden al is gestart in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Borg verwijst naar het coalitieakkoord, om aan te geven dat het college haaks handelt op haar eigen beleid. “Het coalitieakkoord meldt dat verhoging van de OZB mogelijk is gezien de lage positie die de gemeente Hoogezand-Sappemeer inneemt op de lijst van duurste gemeenten”, vertelt hij. “Maar het college vertelt daarbij niet het hele verhaal. Wat betreft de woningbezitters is onze gemeente inderdaad een van de goedkoopste van de provincie, maar de juist voor ondernemers is de OZB een van de duurste van de provincies en bovendien een van de duurdere van het land. Te belachelijk voor woorden. Juist het MKB en de kleine winkelier hebben het al zo moeilijk in deze periode, het is een schande dat dit college deze groep die zo belangrijk is voor Hoogezand nog verder onder druk zet. Het college vertelt niet het hele verhaal, en dat steekt ons enorm. Dit lijkt echt helemaal nergens op.” Borg begrijpt weinig van het collegebeleid. “Neem nou de maatschappelijke stages, die worden door het Rijk niet meer verplicht, maar de landelijke overheid biedt er wel ruimte voor”, vervolgt hij. “Wat doet dit college, dat reserveert 75.000 euro voor 2015 om de maatschappelijke stages in Hoogezand-Sappemeer te ondersteunen. Wij als VVD vinden dat de onderwijsinstellingen dat best zelf kunnen organiseren, zonder steun van de gemeente. En zo zijn er nog een aantal aspecten op de begroting waar je op kunt bezuinigen. Dit college wil koste wat kost de muziekschool in stand houden vanwege het ‘algemeen belang’. Nu sprak ik op de ondernemersavond over de Participatiewet met een mevrouw die in de Wajong zit en gestart is met het geven van pianolessen. Ze is nog goedkoper dan de muziekschool ook. Waarom moet de muziekschool dan in stand worden gehouden? De gemeente kan toch ook dergelijke initiatieven de ruimte geven?”

Motie van wantrouwen

De VVD-fractie bereidt dan ook een motie van wantrouwen voor. De raadsvergadering waar de begroting voor 2015 op de agenda staat én waar de aangekondigde OZB-verhoging wordt voorgesteld zal het decor zijn waar de motie van wantrouwen mogelijkerwijs wordt ingediend. “De verschillen tussen de coalitie met dertien zetels en de oppositie met twaalf zetels zijn minimaal”, aldus Borg. “Er hoeft er maar één niet te zijn wegens ziekte en het wordt al heel spannend voor dit college. Deze motie van wantrouwen overwegen we niet voor niets. In onze ogen hoeft de OZB niet fors te worden verhoogd, er kunnen andere keuzes gemaakt worden. Daarnaast teren we de komende jaren enorm in op ons eigen vermogen. Het weerstandsniveau van Hoogezand-Sappemeer is nu nog 130 procent. Aan het einde van deze collegeperiode is dat volgens de huidige voorspellingen nog 103 procent. Dat betekent dat we dan bijna 30 procent kwijt zijn! Onacceptabel!”

hoogezand jaap borg 1