Woonbond overhandigt twee rapporten aan Acantus

WINSCHOTEN – Op verzoek van de Huurders Organisatie Winschoten/Reiderland (HOW) heeft het Woonbond Kennis- en Adviescentrum een tweetal rapporten uitgebracht om de situaties van twee flats in beeld te brengen. Al op 25 september werd de Venneflat bezocht, afgelopen vrijdag werd de Vierwindenflat in de Oosterstraat aangedaan, flats waarvan Acantus als woningcorporatie de eigenaar is. Volgens Catja van Dijk van HOW kan Acantus met de uitkomsten van deze rapporten aan de slag.
De woningen zijn gecontroleerd op energieverbruik, het aantal luchtstromingen, waar de vochtvorming vandaan komt en hoe het is gesteld met de isolatie en ventilatie in de flats. Het doel van het onderzoek van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum is om het energieverbruik in de flats terug te dringen in deze financieel lastige tijden voor huurders. “In een aantal woningen is dit onvoldoende en met deze rapporten hopen we dat Acantus dat ook ziet”, aldus Catja van Dijk van de Huurders Organisatie Winschoten/Reiderland. “Wij verwachten dat Acantus hier serieus naar kijkt en de uitkomsten van de rapporten goed bestudeert. Gert Jan Persoon van de Woonbond is gevraagd te kijken naar de problemen en hij wilde hierover rapport uitbrengen.” Dat gebeurde afgelopen vrijdag, toen Persoon de rapporten overhandigde aan regiomanager Gerda Hulshof van Acantus. Die gaf te kennen de rapporten mee te nemen en hier intern naar te kijken.
Volgens Van Dijk kunnen met een betere isolatie de kosten voor de huurder worden teruggebracht. “Er zijn klachten over het feit dat de woningen niet goed geïsoleerd zijn en hopelijk heeft de Woonbond dat goed kunnen omschrijven”, vervolgt ze haar verhaal. “Voor huurders kan betere isolatie positieve gevolgen hebben voor de huurprijs, aangezien de energiekosten dan kunnen worden teruggedrongen. Ook zal het bijdragen aan een beter leefgenot.” Op 10 december zal de Huurders Organisatie Winschoten/Reiderland eventuele aanpassingen met Acantus bespreken tijdens de begrotingsvergadering voor 2015. “We hopen dat er een bedrag in de begroting van 2015 wordt vrijgemaakt om de problemen die de rapporten hebben gesignaleerd kunnen worden opgelost.” Volgens HOW is dat nodig. De belangenvereniging verdedigt de belangen van 3069 woningen en huurders in het Oldambt.
“En hier valt nog voldoende te verbeteren”, is Van Dijk van mening. Tijdens de begrotingsvergadering zal er het een en ander duidelijk worden, zo is de verwachting van Catja van Dijk.

WINSCHOTEN - Rapporten Acantus overhandiging