De Nieuwe Basis ziet voldoende perspectief om door te gaan

Volken de Vlas

Vrije plattelandsschool vestigt zich definitief niet in Nieuw Scheemda

NIEUW SCHEEMDA – Het openen van een vrije school in het dorp Nieuw Scheemda gaat definitief niet door. Dat hebben de initiatiefnemers, gegroepeerd in De Nieuwe Basis, in een nieuwsbrief aan de betrokken ouders laten weten. Een kleine, zelfstandige school in het dorpje bleek niet haalbaar. Wel gaat De Nieuwe Basis onderzoeken of het mogelijk is het initiatief in de regio Oldambt van de grond te laten komen. Het aantal aanmeldingen van potentiële leerlingen heeft de groep gestimuleerd om door te gaan met de plannen.

De Nieuwe Basis heeft ruim anderhalf jaar aan de plannen gewerkt. Volgens de betrokkenen heeft het stichten ‘in het klein’, zelfstandig of als dislocatie, geen kans van slagen. Reden: de geldende wet- en regelgeving schrijft voor dat de stichtingsnorm 200 leerlingen is voor een nieuwe school. “En dat aantal past niet bij deze locatie en ook niet bij onze oorspronkelijke plannen voor een ‘kleine’ dorpsschool”, schrijft Volken de Vlas (foto) in de nieuwsbrief van De Nieuwe Basis aan de ouders en overige betrokkenen. “Zoals momenteel de Rijksfinanciering in elkaar zit is het voor ons niet mogelijk om een vrije plattelandsschool in Nieuw Scheemda te openen”, laat hij weten aan Groot Groningen. “Daarmee zou de begroting niet rondkomen, er zou geld bij moeten. Wanneer we een grotere school wilden opzetten die wel aan de stichtingsnorm zou voldoen, zou de locatie in Nieuw Scheemda niet geschikt zijn. Mogelijke uitzonderingsscenario’s liepen stuk op de praktische invulling.”

Gezien de positieve respons die De Nieuwe Basis op haar plannen heeft gehad, gaat de groepering dan ook door met de mogelijkheden tot het opzetten van een vrije school in het Oldambt. Weliswaar niet in de kern Nieuw Scheemda, maar de initiatiefnemers richten zich op grotere kernen als Scheemda en Winschoten. Volgens Volken de Vlas is het ook geen initiatief dat uit nood ontstaan is omdat de basisschool in het dorpje verdween. Volgens de woordvoerder van De Nieuwe Basis ontstond het plan nadat de basisschool verdween én verschillende ouders in Nieuw Scheemda wilden onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het opzetten van een vrije school. In het dorp zoals gezegd niet, maar een andere locatie wordt niet uitgesloten. “We hebben zoveel reacties uit onze achterban gekregen dat we net een afslag hebben genomen richting een nieuw pad”, aldus De Vlas. “We willen rustig met verschillende partijen om tafel. Rustig, maar met de nodige haast. Het zou namelijk heel mooi zijn wanneer we vóór 1 februari duidelijkheid hebben. Dat is de laatste dag dat we een nieuw plan kunnen indienen bij de gemeente voor het opzetten van een school.”

Voldoende draagvlak

Aan draagvlak geen gebrek, want de aanmeldingen van potentiële leerlingen en ouders uit het Oldambt lopen gewoon door. Ondertussen staat de teller op meer dan 130 leerlingen, voor de initiatiefnemers van De Nieuwe Basis een signaal om door te gaan. “Toen Nieuw Scheemda uit beeld verdween hebben we onszelf de vraag gesteld of we de handdoek in de ring zouden gooien. Daarmee zouden we echter geen recht doen aan de vraag uit de regio. Het oorspronkelijke initiatief is opgezet door enkele ouders uit het dorp. Inmiddels is de beweging zo gegroeid dat we besloten hebben om zonder de blik op de geschiedenis te gaan kijken. Het overgrote deel van deze ouders komt uit Winschoten of Scheemda, vandaar dat deze plaatsen in beeld zijn.”

De initiatiefnemers hebben echter nog geen nieuwe locatie bekeken. Er wordt eerst onderzocht of er een vrije school gesticht kan worden met de geldende stichtingsnorm van 200 leerlingen. Volgens De Vlas en consorten is er sprake van een nieuwe situatie, en daarmee in zekere zin van een nieuwe start. De Nieuwe Basis realiseert zich naar eigen zeggen dan ook dat het een traject kan zijn wat meerdere jaren gaat duren. Daarbij krijgt het de steun van VS Athena, het koepelbestuur van meerdere vrije scholen. Het wil de komende periode dan ook aan de slag om aan een nieuw projectplan te schrijven, met als doel om deze vóór 1 februari 2015 aan te bieden aan wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt.

Volken de Vlas