Pim Siegers

Pim Siegers

Fractievoorzitter SP Pekela

Voor onze partij zijn de jaarlijkse beschouwingen een moment om te kijken naar onze samenleving en naar de staat van onze dorpen. En dat levert bij ons een vat vol tegenstrijdigheden op. Zo was er succes in sport en cultuur, ontstonden er nieuwe bedrijven en initiatieven en zetten duizenden Pekelders zich dagelijks in voor een gemeente waar gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit de boventoon blijft voeren. Aan de andere kant waren er ontslagen, incidenten en persoonlijke ellende. Er waren Pekelders die elkaar hielpen en samen kwamen op moeilijke momenten, er waren Pekelders die kozen voor de confrontatie met anderen. Hoe zorgen we er voor dat Pekela niet in tweeën splijt? Dat is volgens onze partij de grootste opgave van politiek, bevolking en samenleving.

En of er nu een socialistische zomerbries of een keiharde gure rechtse herfstwind over ons land trekt, het is aan ons om tweedeling en uitsluiting te bestrijden, te beginnen in onze eigen omgeving. De ellendige situatie waarin sommige mensen zich bevinden heeft vaak daar zijn oorzaak. Die dreigende tweedeling tussen jong en oud, ziek en gezond, mensen die hier geboren zijn of hierna toe zijn gekomen, werkenden en werkzoekenden, het Noorden en de randstad moeten we bestrijden. Het zijn namelijk gezochte en gecreëerde tegenstellingen door politieke opportunisten, cynische lui en zondebokkenzoekers.

In Nederland is er genoeg voor iedereen. Het is daarom oneerlijk dat miljonairs geld met geld verdienen terwijl een veel grotere groep schuld op schuld stapelt. Maar het kan ook anders. Laten we bokje voor elkaar staan in plaats van zondebokken aanwijzen. Laten we onze woede omzetten in de wil om de wereld te veranderen, te beginnen in Pekela. Laten we Pekela tot proeftuin maken om aan Nederland te laten zien dat solidariteit niet een probleem, maar een oplossing is. Laten we zorgen voor een nieuw vertrouwen. In de samenleving en in elkaar.

De SP zal de komende maanden het voortouw nemen om mensen in onze samenleving die kiezen om hun kennis en kunde in te zetten voor een socialere samenleving de krachten te laten bundelen. Jongeren, ouderen, dominees, volksvertegenwoordigers, vakbonden, vrijwilligers en een ieder die zich er niet bij neerlegt dat Pekela in tweeën splijt. Ondanks andere achtergronden en ideologieën samen strijden voor een prachtig dorp. Ik vraag u allen om vanavond aan te sluiten en samen met ons op zoek te gaan naar Pekelders die het beste met onze dorpen en samenleving voor hebben en zich daar voor willen inzetten. Ik hoop dat u meedoet!

Pim Siegers