Toon VVD wekt bevreemding bij raad Oldambt

Winschoten begrotingsraad

WINSCHOTEN – Een aangenomen begroting, maar met een aanpassing wat betreft de OZB. Deze wordt in Oldambt niet met tien procent verhoogd, maar dankzij een amendement van de ChristenUnie met acht procent. De overige twee procent wordt gedekt met een verhoging van de precariobelasting. Meest opvallend? De houding van de VVD. Die zette kwaad bloed bij menig coalitiepartij, al heeft fractievoorzitter Hiltsje Rijlaarsdam volgens haar een plausibele verklaring voor de harde toon van de partij.

De meeste partijen vroegen zich af waarom fractievoorzitter Hiltsje Rijlaarsdam partijgenoot Erich Wünker het woord liet voeren. Voor Rijlaarsdam niet zo’n verrassing, voor collega-raadsleden blijkbaar wel. Een potentiële crisis? “We zijn nog nooit zo eensgezind naar butien geweest”, aldus de VVD-politica. Maar waarom dan Wünker het woord laten voeren? Volgens Rijlaarsdam heeft de fractie gewoon haar taken verdeeld en kan Wünker als ondernemer feilloos een begroting ontleden. Dat ontleden van die begroting zorgde volgens de VVD dan ook voor onbegrip bij overige raadsfracties.

Want de toon van Wünker was hard. Bij vlagen keihard. De VVD had geen goed woord over voor het college, al sloeg wethouder Kees Swagerman enkele keren hard terug. Grootste bezwaar? De OZB-verhoging van twee naar tien procent. Volgens de VVD is dat zeker niet nodig en worden de pakweg driehonderd boeren en vele ondernemers in het gebied extra hard getroffen door deze maatregel. Het kan anders, zo liet raadslid Erich Wünker in zijn betoog merken. Bezuinigingen op welzijnssubsidies à 240.000 euro naar voren halen en in 2015 uitvoeren, één procent van de verkoop van de Essent-aandelen à 650.000 euro als bezuinigingstaakstelling op te nemen in de begroting, de post onvoorzien op nul te zetten in plaats van de begrote 100.000 euro en keuzes te maken in het kader van de sportnota. Daarmee zou de OZB- verhoging van tien procent niet nodig hoeven zijn, zo betoogde Wünker. Alle partijen konden rekenen op een harde sneer van de VVD, alleen Gert Jan Bolt van de ChristenUnie kon een compliment in zijn zak steken.

Het was dan ook diezelfde Bolt die een amendement indiende en daarmee de steun kreeg van de collegepartijen én D66. Alleen, volgens Rijlaarsdam kwam het concept van dit amendement uit de koker van de VVD. Waarom stemde de VVD dan niet mee? Sterker nog, waarom diende de VVD dit amendement niet zelf in? Dat was volgens de fractievoorzitter van de partij omdat de achterban een dergelijke OZB-verhoging niet zou slikken. Kortom, de harde toon van de partij is verklaard. Of dit kwaad bloed heeft gezet bij overige raadsfracties? Daar lijkt het wel op, want niet voor niets sneerde wethouder Swagerman over ‘kapitalistisch denken’. Gert Engelkens van de Partij van de Arbeid haakte enkele keren goed in op het betoog van Wünker en Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden schudde maar weer eens met zijn hoofd. De toon lijkt gezet voor de komende maanden. De VVD zegt met goede alternatieven te zijn gekomen, het is nu de vraag of de collegepartijen daar naar willen luisteren. Erich Wünker lijkt met zijn toon veel krediet in de raad te hebben verspeeld.

Winschoten begrotingsraad