‘Kampongmodel’ wordt nog niet concreet in Winschoten

Historische avond in de kantine van WVV

WINSCHOTEN – Op de dag dat WVV haar 118e verjaardag vierde kwamen diverse Winschoter buitensportverenigingen samen in het clubhuis van de Winschoter voetbalclub. Inzet van de avond: brainstormen over de toekomst en in welke vormen er samengewerkt kan worden.
En daar stonden de aanwezige clubs positief tegenover. De voetbalverenigingen WVV en BATO, hockeyclub HCW, honkbalclub WHSC, atletiekvereniging Aquilo en korfbalvereniging KORWI gaven aan open te staan voor samenwerking. Daarbij sprak voorzitter René Wageman van BATO lovende, haast historische woorden over ‘grote broer’ WVV. “We willen eigenlijk op ons sportpark aan het Sint Vitusholt blijven”, begon hij zijn betoog. “De samenwerking tussen ons en WVV is goed, we hebben een goede verstandhouden. WVV groeit, wij groeien ook. We kennen nog niet de problemen die WVV wel kent. Wij hebben niks te klagen en vinden het vervelend dat zij dat wel hebben. Om nou WVV en BATO op één grote bult te gooien gaat wel erg kort door de bocht. Het is wel zo dat WVV een eerste klas locatie verdient. Hun wensen snappen wij heel goed en we willen ook met ze meedenken.” Aanwezigen beseften zich dat deze woorden pakweg twintig jaar geleden nóóit door een BATO-voorzitter kon worden verkondigd, en helemáál niet in de kantine van WVV.
Ook hockeyvereniging HCW gaf aan open te staan voor een betere samenwerking tussen de verschillende buitensportverenigingen, evenals Martin Hergarden van honkbalclub WHSC. Rudy Boers van atletiekvereniging Aquilo deed zelfs al een suggestie om bijvoorbeeld een penningmeester te delen als vereniging, wanneer blijkt dat een andere vereniging deze functie niet kan vervullen. “De taak van penningmeester vraagt specifieke expertise”,  zei hij. “Wellicht kunnen clubs daarover met elkaar in gesprek gaan. Verder kunnen we samenwerken op het gebied van kaders. We kunnen elkaar daarin meer helpen.”
Het idee wat in de vorige raadsperiode in de gemeenteraad leefde om één multifunctioneel sportcomplex te bouwen voor deze verenigingen in Winschoten leek afgelopen vrijdag nog een brug te ver. De aanwezige verenigingen benadrukten de kracht van hun eigen identiteit. De wens van D66 om het ‘Kampongmodel’ in Winschoten toe te passen lijkt voorlopig dan ook een utopie in de Rozenstad. D66-commissielid Wim Houwen liet tegenover Groot Groningen weten een groot voorstander te zijn van een dergelijk model. Één grote multifunctionele sportaccommodatie waarop één omnivereniging actief is en waar alle sporten onder worden gehangen. De aanwezige verenigingen waren terughoudend op dat punt. Samenwerken prima, fuseren met één of meerdere verenigingen lijkt voorlopig nog geen haalbare kaart. Feit is wel dat alle verenigingen de avond geslaagd vonden. De komende weken wordt er op initiatief van WVV een werkgroep samengesteld om met dit thema verder aan de slag te gaan. Één lid van de werkgroep meldde zich spontaan. Martin Hergarden (WHSC) liet weten graag zitting te nemen in deze groep. De politiek was in ruime mate vertegenwoordigd. Ook wethouder Kees Swagerman (financiën en accommodatiebeleid) was aanwezig. Zijn collega Bard Boon (sport) was de meest opvallende afwezige. Één ding is zeker, de Oldambtster politiek kan WVV weinig meer verwijten. De knieval van de Winschoter voetbaltrots is een historische. En dat uitgerekend op vrijdag 21 november 2014, de dag dat WVV 118 jaar worden mocht. Waarvan akte!

Winschoten bijeenkomst WVV