Vlagtwedde zorgt goed voor haar inwoners

Datum: donderdag 20 november 2014
Plaats: Steunstee, Sellingen
Tijd: 10.00 uur

Wat gaat er nu eigenlijk veranderen in 2015? Dat willen de inwoners van Vlagtwedde ook wel eens weten, zeker als het de Wet Maatschappelijke Ondersteuning betreft. En daarom organiseert de gemeente Vlagtwedde in samenwerking met stichting Rzijn een themabijeenkomst om de burgers van de gemeente bij te praten. Dat gebeurt in drie sessies. In het dorp Vlagtwedde, in Ter Apel en in Sellingen.
Vandaag kunnen de inwoners van Sellingen zich laten informeren. Want dat het veel onrust oplevert is wel duidelijk geworden. In buurgemeente Stadskanaal sprongen honderden betogers onder aanvoering van de SP op de barricaden, de huishoudelijke hulp zou verdwijnen. Er verdwijnt ‘op Knoal’ weliswaar een gedeelte van de huishoudelijke hulp, maar een deel blijft ook intact. Desalniettemin zijn de zorgen groot.
In Vlagtwedde heeft de gemeente onder aanvoering van PvdA-wethouder Wietze Potze gekozen voor een zachte landing. In 2015 zal de gemeente trachten zoveel mogelijk zorg in stand te houden, zonder direct fors te gaan snijden in budgetten en het verlenen van hulp. Er zijn ongetwijfeld gezinnen, individuen, die het minder zullen krijgen dan nu het geval is, maar de gedachte is om er zoveel mogelijk te zijn voor de Vlagtwedder burger. Dat probeert Lusette Brouwer de bezoekers van de themaochtend duidelijk te maken. Brouwer werkt op de afdeling samenleving bij de gemeente Vlagtwedde en zal het een en ander trachten te verduidelijken voor de pakweg twaalf belangstellenden die vanuit Sellingen de moeite hebben genomen zich te laten informeren.
Brouwer stelt de aanwezigen vooral gerust. Ze leeft zich in. De presentatie begint met de vraag: ‘Hoe moet dat als we langer thuis moeten blijven wonen, ook als we veel zorg nodig hebben?’ Een beleidsmedewerker die haar best doet de theorie te vertalen naar de praktijk. Het antwoord is eerlijk. Vlagtwedde zet niet in op een prestatieveld, er wordt gewerkt aan de hand van drie aspecten. Allereerst wordt er gekeken naar de sociale samenhang rondom een cliënt. Ook wordt zelfredzaamheid bevorderd, terwijl Vlagtwedde ook nadenkt over het aanbieden van beschermd wonen. “Maar we richten ons wel op het leveren van maatwerk”, stelt Brouwer. Het beschermd wonen zou gestalte moeten krijgen in de vorm van het Westerwolds Zorghuis.
De opkomst is helaas niet zo groot, de burgers die er zijn laten zich graag bijpraten. Mevrouw Overduin, al jarenlang vrijwilliger bij Rzijn, denkt dat de overgang van de WMO in 2015 nog niet zo leeft. “Er wordt door de bezoekers van de Steunstee niet zoveel over gesproken”, zegt ze. “Maar het kan ook zijn dat ze er onderling wel veel over praten, dat ik niet alles hoor.” Kortom, in Vlagtwedde verandert er wel het een en ander, maar wil de Westerwolder gemeente vooral haar sociale gezicht laten zien.

Sellingen WMO bijeenkomst Sellingen WMO bijeenkomst-2 Sellingen WMO bijeenkomst-3 Sellingen WMO bijeenkomst-4