Oldambtsters nog niet gerust op overgang WMO

DWG_DWGS-p03.pdf - Adobe Acrobat Pro

Volgens wethouder Boon blijft alles hetzelfde

WINSCHOTEN – Een middag die de ongerustheid bij de inwoners van de gemeente Oldambt wegneemt, dat zou de voorlichtingsbijeenkomst over de WMO eigenlijk moeten zijn. De seniorenbonden ANBO, KBO en PCOB organiseerden deze bijeenkomst om te vertellen wat er echt gaat veranderen vanaf 1 januari 2015. Volgens wethouder Bard Boon valt er niemand tussen wal en schip, maar het betoog van voorlichtster Diny van der Sluis van de ANBO zorgde juist voor de onrust waar Boon zo bang voor was.

Want hoezeer Van der Sluis haar best ook deed, haar verhaal bleef teveel in algemeenheden hangen en daardoor begonnen de vele aanwezigen zich af te vragen of het eigenlijk allemaal wel goed komt met zijn of haar situatie. Verandert de huishoudelijke hulp in Oldambt, hoe ziet mijn toekomst eruit, wat gaat er gebeuren? Wethouder Bard Boon heeft het vermoedelijk met lede ogen aangekeken. Want er leefden vele vragen. Bij Jorie Loeters uit Scheemda bijvoorbeeld. “Wij zijn op een leeftijd waarbij we onze ouders altijd hebben begeleid met mantelzorg”, liet ze weten. “De generatie die nu mantelzorg verricht is vaak 65 jaar en ouder. Dat kost ontzettend veel energie, alhoewel je het natuurlijk ook met liefde doet. Alleen, de nieuwe WMO is erop gericht meer taken over te hevelen naar je naaste omgeving met mantelzorg en hulp van mensen om je heen. Maar hoe gaat dat eruit zien? Onze generatie kon dat vaak nog combineren, nu zijn er veel meer tweeverdieners. Deze generatie wil het wel, maar heeft simpelweg de tijd niet om alle taken uit te voeren. Hoe heeft de regering dit voor ogen?”

Onrust

Kortom, er leefde een hoop onzekerheid bij de ouderen die aanwezig waren. Na het betoog was het de beurt aan Wiebe Claus, de voorzitter van de WMO-raad in de gemeente Oldambt en ook Karin Komdeur, consulent WMO deden een duit in het zakje. Tussendoor probeerde Boon vele situaties te verduidelijken en vooral te benadrukken dat de overgang van de WMO per 1 januari 2015 in Oldambt goed is geregeld. Dat dit niet iedere aanwezige geruststelde, lag niet zozeer aan Boon. Diverse vragen die gesteld werden kwamen juist voort uit landelijke berichtgeving. “Hoe zit dat met het geven van eten?” was bijvoorbeeld een van de vragen uit de zaal. WMO-consulent Komdoor moest toegeven dat dit landelijk gezien nogal raar was geregeld. “Zoals het nu is geregeld krijgt iemand die niet in staat is om zijn brood te smeren vanuit de WMO een toekenning zodat het brood voor hem gesmeerd wordt. Die regel zit echter zo in elkaar dat hij niet gevoed wordt, dat zal vanuit de zorgverzekering moeten worden geregeld”, aldus Komdeur. “In Oldambt willen we dit natuurlijk anders oplossen.” En de zorg voor 2015? Oldambt heeft in ieder geval de contracten met de zorgaanbieders Oosterlengte, Thuiszorg Groningen, TSN en Buurtzorg voor een jaar verlengd. Het budget blijft hetzelfde, Oldambt zegt te kiezen voor continuïteit. Na het overgangsjaar 2015 wordt alles opnieuw tegen het licht gehouden. “Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, alles blijft hetzelfde”,vertelde Boon.

Reageren? grootgroningen@media-totaal.nl.

DWG_DWGS-p03.pdf - Adobe Acrobat Pro