Vlagtwedde wacht nog even, Veendam verlengt contracten voorlopig niet

Sellingen Raad Vlagtwedde

Invoering Participatiewet brengt hoop onzekerheid

SELLINGEN/VEENDAM – Bij de behandeling van de concept-begroting 2015 van Wedeka zijn de verschillende intenties van de betrokken gemeenten duidelijk geworden. Daar waar de gemeente Veendam duidelijk koos om de aflopende SW-contracten van de Wedeka-medewerkers niet te verlengen, wil Vlagtwedde eerst volledige duidelijkheid over de gevolgen wanneer de contracten wél verlengd worden.

Dat bleek vorige week, toen de gemeenteraad van Veendam de conceptbegroting 2015 van Wedeka behandelde en een motie van de Partij van de Arbeid, SP en VUK het niet haalde. Deze motie riep het college op om de aflopende contracten van dertig Veendammer inwoners die bij Wedeka werken te verlengen. De PvdA legde uit dat gerekend over meerdere jaren in de exploitatie van Wedeka geen financiële tekorten zouden ontstaan als het Dagelijks Bestuur van Wedeka zou besluiten deze mensen in vaste dienst te nemen. Daar is in de DB-vergadering onlangs nog over gesproken, zo bleek een dag later, toen CDA-wethouder Seine Lok van Vlagtwedde dit nog eens aandroeg. “Het lijkt erop dat op den duur het uitkan om de mensen een vast contract te geven”, zei Lok in de raadsvergadering.

VVD-wethouder Bert Wierenga wilde er in Veendam niet aan. De coalitiepartijen, waaronder ook het CDA in de Parkstad, kwamen met een motie die aangaf dat de SW-medewerkers met een aflopend contract niet kunnen rekenen op verlenging, maar dat uitstromende medewerkers via contacten met uitzendbureaus weer aan de slag komen op de arbeidsmarkt. Met die opdracht mag de wethouder zich melden bij de overige leden van het Dagelijks Bestuur van Wedeka. De wethouder van de gemeente Veendam legt uit waarom er via de markt wordt gekeken naar een oplossing voor de 33 SW-medewerkers. “Op dit moment is het zo dat de tijdelijke contracten niet worden omgezet naar een vast contract”, aldus Wierenga. “Dat besluit is genomen op basis van de informatie die er op dit moment is. We hebben ook een memo naar de raad gestuurd waarin werd aangegeven dat het niet verstandig is om een vaste overeenkomst te geven. Alleen, dit besluit is niet in beton gegoten. Wel heeft de raad nadrukkelijk gezegd dat de WSW moet afbouwen in de regio.” Daarmee geeft Wierenga dus een ander signaal af dan collega-wethouder Lok van de gemeente Vlagtwedde, die de optie openliet en zijn raad vertelde dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via een ‘ingewikkeld rekenmodel’ berekent of het op de langere termijn alsnog niet voordeliger is om ze wél een vast contract te geven. “Ik heb kennis genomen van de uitspraken van Seine Lok”, liet Wierenga weten. “Alleen, ik heb op dit moment geen andere informatie dan de informatie die in de memo is verwerkt.”

Aanstaande donderdag buigt het Dagelijks Bestuur van Wedeka zich naar verwachting over de kwestie. De wethouders van de verschillende gemeenten zullen ieder het standpunt van hun gemeenteraad indienen.

Sellingen Raad Vlagtwedde