Statenzaal Provinciehuis, Groningen

groningen jeugddebat 4

Uitvergroot Groningen

Datum: donderdag 4 december 2014

Tijd: 13.30 uur

Creatieve jongeren zetten Statenleden aan het denken

De redactie van Groot Groningen woont regelmatig een politiek debat bij in de verschillende raadszalen die de regio Oost Groningen rijk is. Dat is niet bepaald een feestje. Sommige raden kenmerken zich door een gigantische fractiediscipline en in andere gemeenten vliegen raadsleden elkaar regelmatig in de haren. Kortom, leuk is het altijd niet, maar het is ook zelden saai. Tijd om te ondervinden hoe de politici van de toekomst zich verweren in het debat.

Dat gebeurt in de slotbijeenkomst van het Provinciaal Jeugddebat, welke gehouden wordt in het Provinciehuis in Groningen. De leerlingen van onder andere het Ubbo Emmiuscollege komen overal vandaan en de regio Oost Groningen is dan ook goed vertegenwoordigd met deelnemers uit Veendam, Stadskanaal, Onstwedde, Vlagtwedde, Musselkanaal, Sellingen en Zuidbroek. Met andere woorden, politiek talent bevindt zich ook in Oost Groningen in de dop.

Deze dag gaan ze in conclaaf met elkaar en drie Statenleden. Met vier fracties, te weten Fractie A, B, C en D leggen ze de statenleden Ton van Kesteren (PVV), Doede de Vries (D66) en Jan Wolters (SP) het vuur na aan de schenen. Fractie A maakt zich sterk voor de werkgelegenheid, B richt zich op Jongeren en Politiek, C houdt zich bezig met Mobiliteit en D komt op voor de Leefbaarheid voor jongeren in de provincie. Met andere woorden, mooie onderwerpen waar hele verrassende en interessante ideeën uit ontstaan.

Want fractie A komt met de constatering dat er te weinig bijbaantjes zijn die aansluiten bij de wensen en interesses van jongeren. “Jongeren worden onderschat door werkgevers”, is een van de geluiden uit de fractie. Aan creativiteit geen gebrek, want er wordt gesuggesteerd dat een jongere bijvoorbeeld op de rechtbank kan beginnen om koffie te schenken en daardoor ook een kijkje in de keuken kan nemen om te weten te komen of de rechtbank bij hem of haar past. De Statenleden hebben ook een suggestie. “Sta open voor contact met een werkgever.” De uitkomst van dit debat is in elk geval positief, want Ton van Kesteren stelt voor om contact te leggen met gedeputeerde Yvon van Mastrigt om dit punt ook op haar agenda kenbaar te maken.

Fractie B mag aan de slag met het onderwerp Jongeren en Politiek. Haar statement is in elk geval helder. Politici praten veel te wollig en zullen concreter moeten zijn, begrijpelijker moeten spreken. Zij stellen voor om een wedstrijd te houden in Provinciale Staten om te kijken wie qua taalgebruik begrijpelijk spreekt en daarmee de jongeren aanspreekt. Om de daad bij het woord te voegen hebben ze direct een oorkonde gemaakt. Die is bestemd voor Doede de Vries, die volgens fractie B het meest begrijpelijk formuleert.

Daarna is het de beurt aan Fractie C, de groep jongeren die zich richt op het onderwerp Mobiliteit. Volgens hen kan een E-Bike bijdragen aan een betere verbinding in de stad Groningen. Het idee is overgenomen van de steden Parijs en Londen, waar de E-Bike al in gebruik is gesteld. Ook dit idee kan op bijval rekenen.

De laatste fractie is misschien nog wel het sterkst. Fractie D heeft nagedacht over het onderwerp Leefbaarheid in de dorpen. Ze willen jongeren tussen 12 en 18 jaar binden aan een dorp en beginnende studenten zouden volgens hen niet moeten verhuizen om de reistijd of om het gebrek aan voorzieningen. Hun voorstel: voer een Studentenbus in die het aantrekkelijk maakt om niet per sé naar de grote stad te hoeven verhuizen. SP-Statenlid Jan Wolters helpt ze een handje, hij wil wel een gesprek arrangeren tussen fractie D en het OV-bureau.

Kortom, de provinciale jongeren boeken als politici in de dop direct al succesjes. De NJR, organisator van het Nationaal Jeugddebat heeft aan het einde van de bijeenkomst ook nog twaalf winnaars van deze ronde geselecteerd die zich mogen opmaken voor een retourtje Den Haag, om daar in debat te gaan met ministers en staatssecretarissen. Deze twaalf winnaars zijn Gijs Prins, Midas van Bruggen, Selmar Bakker, Silke van der Heide, Stan van Dijk, Max Evenhuis, Hanna Brunsma, Jeanette Janssen¸Niels Lantinga, Maus de Brabander, Samira Bodaja en Ymke van Ginkel. Deze twaalf sprongen er volgens de NJR bovenuit. Waarvan akte!

groningen jeugddebat 4

groningen jeugddebat 1

groningen jeugddebat 3