“Waar zijn de burgers in dit verhaal?”

WINSCHOTEN – Jacob Heij, inwoner van Winschoten, heeft zich verbaasd over de berichtgeving in de verschillende media over de demonstratie van actiegroep Basta en het ingrijpen van de burgemeester. Volgens hem wordt er teveel een politiek spel van gemaakt en is er te weinig aandacht voor de gewone burgers, die volgens Heij weldegelijk aanwezig waren bij het protest.

“Jullie zijn de burgers vergeten te vragen hoe zij er tegenaan kijken”, vindt Heij. “Het gaat over de rol van de burgemeester en de actie van Basta en de VCP. Er waren inderdaad mensen van de VCP, maar ook gewone burgers die wilden protesteren tegen het kabinetsbeleid.” Jacob Heij is zelf een van deze burgers die aandacht wilden vragen voor het landelijke beleid waar de gewone man volgens hem de dupe van wordt. Hij heeft ook een visie over de gang van zaken. “Beide partijen hebben fouten gemaakt”, vindt Heij. “De burgemeester had er bijvoorbeeld anders in moeten stappen, had het tactischer kunnen aanpakken. Ik weet dat hij weinig informatie had en dat Basta met een foto met brand en felle protesten aan kwam zetten. Dat heeft Pieter Smit inderdaad op scherp gezet. Alleen, de politiemacht die klaarstond had ook even bij aanvoerroutes als de Kloosterbrug en de Beersterbrug kunnen kijken of er ook veel auto’s aan kwamen zetten. Dat was niet het geval.” Volgens de Winschoter had Smit het op z’n beloop kunnen laten. “Ik was zelf aanwezig en er stonden vijftien tot twintig man. Smit had ook even een kijkje kunnen nemen en dan had hij kunnen zeggen dat wanneer de groep echt te groot zou worden, Basta zich moest verplaatsen naar het Marktplein. Nu was er niets aan de hand en stonden er wel ineens heel veel politieauto’s. Alsof Basta en de VCP een criminele club is, dat ging me iets te ver.”

Heij kan zich wel inleven in de rol van de burgemeester. “Nogmaals, het was inderdaad schrikbarend wat je op Facebook zag, die foto’s met veel vuur en chaos op de straat. Dat had de VCP ook anders kunnen aanpakken. Het is ook een clubje ‘hardliners’, zoals ik dat noem. Zij waren ook niet bereikbaar voor Smit, dus die moest ook maar doen met de informatie die hij op dat moment had.”